„Suveranii” nu vor CNP, nu au plăcuțe de înmatriculare legale la mașini, nu recunosc actele de stare civilă

O instanță din România a admis, tacit, în urmă cu doi ani, existența sec­tei celor „născuți vii”, după ce a judecat un dosar deschis de un „suveran” și, culmea, nu i-a respins cererea fiindcă reclamantul nu s-a legitimat, ci pe motiv că acesta a depus documentele prea târziu.

Din perioada războiului civil american
Adepții sectei „Suveranii” au anunțat în urmă cu câteva luni că vor înființa un par­tid, pentru a schimba din temelii legile din România. Decizia a venit la scurt timp după ce un bucureștean a obținut o victorie incredibilă într-un pro­ces în care a declarat, în fața instanței, că el, ca su­ve­ran născut viu, este re­pre­zentantul lui, românul cu CNP și buletin. Această miș­care care se opune statului, indiferent de forma acestuia, are ră­dă­cini care, con­form specialiștilor, merg destul de mult în timp. Și anume, în pe­rioada războiului civil american, când drep­turile cetă­țe­nești din fiecare stat nord american au fost înlocuite, treptat, de drepturile fe­derale. Acestea din urmă, ca drepturi ale USA, prevalau ce­lor locale. Dar, unii oa­meni nu au fost de acord cu acestea, au preferat să tră­iască și să se supună, așa după cum spun ei, drepturilor ”Pămân­tu­lui și legilor lui Dumnezeu”.

Li se poate viola intimitatea
De altfel, publicația Forbes nota că așa-zisa ideologie a suveranilor este un amestec de credințe în drepturile pro­prietarilor de pământuri, cu ceva pre­cepte din Biblie, totul bine amestecat cu tendința de a-ți alege cum vrei să trăiești, dar nicicum sub controlul unui stat ce încearcă să controleze diverse aspecte din viața omului de rând. Spre exemplu, suveranii refuză să utilizeze CNP-ul considerând acest număr unic e ca un fel de ”matricolă” prin care li s-ar putea viola intimitatea unor date. Mai mult, în viziunea acestora, statul este un fel de instituție corporatistă care se alimentează continuu din taxele luate po­pulației, refuzând să sprijine liber­ta­tea absolută a ”ființelor născute vii”. În mare, cei mai mulți suverani se află în America și în statele ce compun Common­wealth-ul. Astfel, în SUA se consideră a exista circa 100.000 de suverani înrăiți, în jurul că­rora gravitează, ca un fel de simpa­ti­zanți, alte aproximativ 200.000 de per­soane. Atenție, cei mai mulți dintre su­verani refuză să își folosească și numele de familie, recunoscând ca act valabil, în afara celui de naștere, pe acela de botez. (A. Năstase)