Știi vreun corupt? Reclamă-l pe site-ul Primăriei Hunedoara

Pe site-ul Primăriei municipiului Hunedoara este funcţională o plat­formă digitală anticorupţie. Aceasta a rezultat în urma implementării unui proiect cu finanţare Programul Ope­raţional Capacitate Administrativă, proiect care a mai presupus, printre altele, întocmirea unei metodologii de identificare a riscurilor şi vulnera­bi­lităţilor de corupţie precum şi crearea şi implementarea unui sistem de ma­nagement anti-mită, anunță re­prezentanții primăriei.

Ușor de accesat
Platforma digitală anti-corupţie este uşor de accesat – „butonul” dedicat aflându-se pe partea superioară a paginii de start a site-ului Primăriei, eventualele sesizări putând fi trimise în secţiunea „contact” a platformei – https://anticoruptie.primariahunedoara.ro/contact/
Proiectul are o valoare totală de 414.834.00 lei (352.608,90 – co­fi­nanţare din Fondul Social European, 53.928,42 lei – cofinanţare din Bugetul naţional, 8.296,68 lei – cofinanţare din bugetul local)
„Am ţinut să implementăm acest pro­iect din două motive: primul (şi cel mai important) – trebuie să fim mereu pre­gătiţi în faţa pericolelor generate de posibile fapte de corupţie. Nu vrem să avem cazuri de acest fel şi este ne­ce­sară o formare continuă în acest scop. Al doilea motiv: au existat bani euro­peni nerambursabili care să ne ajute să derulăm un astfel de proiect şi i-am ac­ce­­sat. Proiectul este aproape finalizat. Im­portant este că avem acum o plat­formă dedicată domeniului antico­rup­ţie dar şi o certificare ISO în acest do­meniu (certificat ISO 37001 – n.n.)”, sus­ține pri­marul Dan Bobouțanu (medalion).