Recuperarea banilor pe asigurarea auto la Euroins. Cererea pe care românii trebuie să o depună

Românii care au încheiat contracte cu Euroins trebuie să respecte anu­miți pași pentru a își recupera banii pe polițele de asigurare. Ei vor fi ne­voiți să aducă mai multe documente și să facă o cerere.

Își pot recupera banii
Cei care au încheiat contracte cu Euroins își pot recupera banii pe polițele de asigurare, după falimentul companiei. Cererile de despăgubire trebuie depuse la Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA). Contractele de asigurare vor expira în termen de 90 de zile, începând din 22 martie, data la care decizia ASF de retragere a auto­rizației Euroins a fost publicată în Mo­nitorul Oficial.
Polițele sunt valabile până la expirare: titularul poliței denunță contractul de asigurare; se împlinește termenul legal de 90 de zile, de la data pronunțării ho­tărârii de deschidere a procedurii fali­mentului, moment în care polițele de asigurare încetează de drept; lichi­da­torul judiciar numit de instanță odată cu deschiderea în instanță a procedurii falimentului denunță polițele de asigurare, cu informarea prealabilă a asiguratului.
Românii care vor banii înapoi trebuie să facă o cerere de denunțare și să o trimită pe adresa de e-mail dedicată: [email protected]. Apoi se scrie o cerere de restituire-Anexa 9, com­ple­tând online formularul dedicat, pe site-ul FGA: Cerere de plată privind acor­da­rea restituirii de primă.