Politica si administratie

Ajutor de stat pentru Complexul Energetic Hunedoara

Banii vor ajunge în conturile CEH pentru închiderea minelor Lonea și Lupeni.
Proiectul se află pe agenda Gu­ver­nului. Potrivit notei de funda­men­tare, vor fi alocaţi 186.000 de lei, cos­turi cu plăţile compensatorii acor­date celor cinci angajaţi de la Lonea cărora le încetează contractul de muncă şi alţi 60.000 de lei pentru asi­gurarea serviciilor de reconversie profe­sio­nală a 12 salariaţi de la Lupeni. Totodată, se vor aloca 26.996.000 lei pentru acoperirea costurilor de recultivare a suprafeţelor, din care 19.883.000 de lei pentru Exploa­ta­rea Minieră Lonea, sumă ce va fi folosită pentru aproximativ 463.322 metri pătraţi, şi 7.113.000 de lei pentru Exploatarea Minieră Lupeni pen­tru aproximativ 79.609 metri pă­traţi. (M.Gânju)