Politica si administratie

Start al unei noi sesiuni parlamentare

Pe 1 februarie, a avut loc deschiderea lucrărilor primei sesiuni ordinare din anul 2023 a Camerei Deputaţilor.
Pe lângă prima ședință de plen a Ca­merei Deputaților, am avut un început pro­ductiv alături de reprezentanți ai so­cie­tății civile, cu care am discutat as­pec­te ce țin de noul pachet legislativ pentru educație – un subiect care este deja, pe bună dreptate, dezbătut intens. În acest cadru, alături de experți în educație și reprezentanți ai mediului de afaceri, am abordat teme precum digitalizarea, ma­na­gementul școlar, finanțarea învăță­mân­tului și învățământ dual.

Ordinul Soarelui Răsare
Programul de lucru a continuat prin par­ticiparea la două evenimente organi­zate de importanți parteneri străini. Pri­ma întâlnire a fost găzduită de Am­ba­sada Confederației Elvețiene, având ca subiecte principale dezvoltarea în­vă­ță­mân­tului preuniversitar dual pe model elvețian, care a fost deja implementat în unele orașe din România, precum și apro­fundarea Programului de Coo­pe­rare între România și Elveția, care conține inclusiv elemente educaționale și care însumează sprijin financiar în valoare de 221,5 milioane de franci elvețieni pentru țara noastră. De asemenea, am avut plă­cerea să particip la ceremonia organizată de Ambasada Japoniei cu ocazia acor­dării a Ordinului Soarelui Răsare către dl. Ambasador Aurelian Neagu, prilej cu care am discutat despre legăturile edu­ca­ționale și extinderea colaborării în acest sector pe plan bilateral.

Dezbatere amplă
Prioritatea noastră în această sesiune parlamentară este să ne asigurăm că inițiem, susținem și adoptăm legi care să vină cu adevărat în sprijinul românilor. Spre deosebire de alte partide politice, nu ne gândim la alegeri, ci la stabilitate și situația reală din țară. În egală măsură, în următoarele luni, alături de colegii mei parlamentari din Partidul Social Demo­crat, voi colabora cu toți ceilalți actori civili și instituționali pentru asigurarea unei baze legislative solide și sustenabile pentru educație. Trebuie să avem o dez­batere amplă, dar în același timp aplicată și cu concluzii concrete, care să țină cont de perspectivele tuturor. În ultimii 11 ani au fost făcute aproximativ 110 modificări pe actuala Lege a Educației. Personal, îmi doresc să oferim mai mult răgaz pentru analiză tocmai pentru a ajunge la un numitor comun cu toți actorii implicați și să nu mai existe această permanentă ne­voie de a completa cadrul legislativ. Timp avem, Jalonul PNRR privind Pilonul de Educație are ca termen trimestrul 3 al acestui an, însă putem acorda și mai mult timp. Comisia European a informat că reformele sistemice pot să fie finalizate până la depunerea cererii de plată, cu termen în luna martie 2024.
Vă asigur că Partidul Social Democrat se va lupta în Parlamentul României pen­tru a oferi acces neîngrădit la educație tuturor copiilor. PSD are obiective bine de­finite în privința proiectelor Legilor Edu­cației: (1) acces neîngrădit la educație pentru toți copiii, (2) combaterea aban­donului școlar, (3) importanța pregătirii viitoarei forțe de muncă, (4) calificarea în funcție de cerințele pieței muncii. Trans­portul gratuit, masa caldă și sănătoasă, extinderea și îmbunătățirea pregătirii pedagogice pentru cadrele didactice, exa­mene și procese de admitere nedis­cri­minatorii, bursele sociale și premierea ex­celenței școlare, creșterea numărului de consilieri școlari și dezvoltarea me­di­cinei școlare care pot contribui inclusiv la combaterea fenomenului de bullying și la prevenirea sarcinilor în adolescență. Toa­te sunt teme vitale pentru învățământul românesc și elemente de bază în poziția noastră din viitoarele discuții. Nu în ul­ti­mul rând, vom acționa pentru a include pre­vederi pentru copiii români născuți sau crescuți în străinătate care revin, alături familiile lor, în România.
Sunt de părere că vom reuși să dez­vol­tăm pozitiv învățământul din România doar dacă toți actorii se vor implica constructiv în dezbateri. Nu este mo­mentul pentru campanii politice și lozinci, ci discuții echilibrate și eficiente.

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara
Președintele Comisiei pentru învățământ

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura