Actualitate

Sportivul Avram Iancu: Înot unde Hristos a umblat pe ape

„Sunt în fața celui mai special înot din viața mea! Voi înota acolo unde Hristos a umblat pe ape, voi traversa înot Marea Galileii, pe toată lun­gimea ei. Au fost zeci de discursuri moti­va­ționale în care am scos în evidență faptul că prin credință se poate umbla pe ape, la propriu și la figurat. Re­cu­noșteam că nu dețin statura spi­ri­tuală încât să pot umbla pe ape, însă, știam că pot măcar să traversez marea înot, prin credință. Evident că mă refeream la Canalul Mânecii”, a spus Avram Iancu.

Încărcătura spirituală
„În momentul în care am aflat că se orga­nizează în mod ofi­cial tra­versări ale mării unde Hristos a umblat pe ape, mi-a intrat la suflet, în mod ins­tan­ta­neu, acest înot. Îno­tul în Sea of Galilee este guver­nat, or­ga­­ni­­zat și ratificat de către Galilee Marathon Swimming Association (GMSA), fiind recu­noscut de către toate marile or­ga­ni­zații mon­diale de înot în ape deschise. Sunt pro­gramat să înot într-una din zilele cuprinse între 30 aprilie și 4 mai, pro­gramările fă­cându-se prin trimiterea documentației nece­sare, cu minimum 45 de zile îna­in­tea îno­­­tului. Dincolo de efor­tul sportiv de a înota peste 20 de kilo­metri, mă co­pleșește în­căr­cătura spirituală și toată simbolistica locului. E locul unde Hristos a umblat pe ape, e locul unde a po­tolit furtu­na, e locul pes­cu­i­rii minu­nate, e locul unde a în­mulțit pâi­nile și câte și mai câte. E locul unde do­resc să-i mul­țu­mesc lui Dumnezeu pen­tru toate bine­cu­vântările sale și pentru tot ceea ce am putut realiza în acest do­me­niu frumos al înotului în ape deschise”, a adăugat spor­tivul din Petroșani.
Avram Iancu a pornit, îm­pre­ună cu echipa sa de suport, sâmbătă, 29 aprilie, de pe Aeroportul Inter­national „AVRAM IANCU” din Cluj-Napoca. Se întoar­ce­ în data de 5 mai, pe Aero­portul din Oto­peni, la ora 22:30.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura