Politica si administratie

Spitalul din Hunedoara a primit un computer tomograf de mare performanță

Magdalena Șerban

Ieri, un computer tomograf (CF) de ulti­mă generație (în valoare totală de 835.000 de euro) a ajuns la Spitalul „Dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara, unitatea sa­ni­tară având de acum încolo unul dintre cele mai performante CT-uri din țară, un astfel de aparat putând fi găsit doar la alte două instituții medicale din România.

Pentru performanță medicală și doză de radiații redusă considerabil
Achiziționat în baza unui proiect cu fi­nan­țare europeană nerambursabilă în valoare de două milioane de euro, accesat de spital și cu sprijinul municipalității, noul CT este fabricat în acest an. „Ne bucurăm să avem un ase­me­nea sistem în dotare. În țară mai există doar două sisteme similare, unul în București, celălalt la Timișoara. Este vorba despre un sis­tem de tomografie compute­rizată cu 128 de slice-uri care, în faza de re­construcție, poa­te furniza și 384 de slice-uri. Este dotat cu inteligență artificială, fapt ce permite flu­xuri de lucru optimizate, atât în faza de achi­ziție, cât și de post-procesare a imaginilor. Mai mult, are și un soft de re­ducere a dozei de radiații cu până la 60 la sută față de un CT obișnuit. Noul CT permite efectuarea întregii game de investigații, pentru toate tipurile de pa­cienți și are și un mod dedicat de in­ves­ti­gare a pacienților pediatrici. În plus, permite inclusiv scanarea pacienților bariatriatici pre­cum și a celor ventilați mecanic sau intu­bați. Pe lângă per­for­manțele tehnice, acest nou computerto­mo­graf ne va permite ca, din mo­mentul în care va fi instalat și opera­țio­na­lizat, să se­pa­răm fluxurile de pacienți, astfel încât pentru pacienții COVID-19 să se folo­sească un CT, iar pentru cei non-COVID, ce­lălalt CT”, a arătat managerul Spitalului „Dr. Alexandru Si­mio­nescu” Hunedoara, ec. Radu Budae. Mai tre­buie menționat că uni­ta­tea sanitară a fost dotată în 2018 cu un CT care se dovedește, la fiecare folosire, vital în stabilirea unui diag­nos­tic précis și în dez­vol­tarea unui act me­di­cal de calitate, acesta având ca sursă finan­ciară de cumpărare Pro­gra­mul Național de Dezvoltare Locală (PNDL II).

Conducerea locală, un sprijin permanent
Totodată, este bine cunoscut faptul că Hunedoara se bucură de o mare implicare a autorităților publice în bunul mers al lu­cru­rilor, segmentul medical făcând parte din planul administrativ cu caracter permanent pe care edilul-șef de aici și l-a asumat încă de când a candidat la acest fotoliu. Tocmai de accea s-au concretizat foarte multe investiții aferente spitalului, de la cele în aparatură și instrumentar medical de top și până la cele ce țin de modernizarea interioară și exteri­oa­ră a clădirii plus de valorificarea incintei și ofe­rirea de noi facilități. „Noul CT va reduce considerabil timpii de așteptare. Finanțarea a fost obținută din Fondul European de Dez­voltare Regională și este încă un rezultat al preocupării noastre pentru susținerea spi­talului din municipiul Hunedoara. Pe lângă acest computer – tomograf de ultimă ge­ne­rație, prin același proiect au ajuns deja la spital și alte dotări importante, cum ar fi 160 de paturi noi pentru secțiile spitalului și vor mai ajunge și multe alte dotări importante, de la aparatură pentru secția ATI și o unitate pentru resuscitare neonatală până la injec­to­mate, aspiratoare chirurgicale și așa mai departe. Spitalul a fost și rămâne o prioritate pentru Primăria Hunedoara”, a punctat pri­marul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.