Somnul problematic este un important factor de risc ce poate fi depistat și tratat la Sanatoriul din Geoagiu

Magdalena Șerban

Începând cu luna februarie 2023, Ambulatoriul de Specialitate Integrat din cadrul Sanatoriului de Pneumofti­zio­logie Geogiu oferă unul dintre serviciile medicale a cărui importanță s-a dovedit a fi majoră, și anume stu­diul clinic și tratamentul tulburărilor de somn. Este un domeniu complex, aflat la intersecția mai multor specialități medicale precum pneumologie, neu­ro­lo­gie, cardiologie, ORL, etc.

Cheia pentru sănătate
Potrivit specialiștilor, apnea de somn obstructivă (SASO) este definită ca lipsa fluxului aerian pe căile aeriene, însoțită de mișcări toracice și abdominale, da­to­rate unui obstacol (polipi nazali), for­mațiuni adenoide, deviație de sept na­zal, BPOC, fibroză pulmonară, obezitate, sindrom metabolic, formațiuni toracice sau abdominale gigante. Simptomele pot fi diurne (cefalee matinală, oboseala diurnă, lipsă de concentrare, deficit de atenție, scăderea libidoului) și nocturne (sforăit, pauze de apnee în somn re­la­tate de pacient sau de partenerul de pat, somn neodihnitor, neliniște). Diagnos­ti­cul și evoluția SASO se formulează pe baza poligrafiei nocturne cardio-res­pi­ratorii, iar tratamentul implică folosirea Ventilației Non-Invazive de tip P A P (pre­siune pozitivă în căi aeriene de tip con­tinuu) și BiPAP (presiune pozitivă în căi aeriene cu două nivele presionale), asociat tratamentului comorbidităților. De precizat că tulburările de somn tre­buie recunoscute, diagnosticate şi tra­tate, deoarece pot avea consecinţe gra­ve psiho-comportamentale, cardio­vas­cu­lare, metabolice, pot influenţa per­for­manţele intelectuale şi relaţiile sociale. Patologia de somn e din ce în ce mai frecvent diagnosticată şi tratată prin conştientizarea personalului medical şi a populaţiei despre simptomele su­ges­tive şi riscurile posibile ale sindromului de apnee în somn. Îndrumarea pa­ci­en­ţilor către laboratoarele de somn se im­pune pentru scăderea morbidităţii şi mor­talităţii prin patologia asociată tul­burărilor respiratorii din timpul som­nu­lui. Pentru mai multe informații și pro­gra­mări, puteți contacta instituția me­di­ca­lă la numărul de telefon 0254248884 sau pe adresa de e-mail [email protected] ori pe pagina de facebook Sanatoriul Geoagiu.