Primarul din Buceș: În sfârșit, o lege care să ajute sătenii din zonele necooperativizate

Magdalena Șerban

Recent, Președintele României a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și comple­tarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 prin Pl-x 354/2022, ai cărui inițiatori sunt deputații PNL Vetuța Stănescu și Florin Roman. Demersul este un sprijin pentru toți cei din zo­nele necooperativizate care astfel vor avea șansa să facă dovada legală a proprietății și să-și dobândească drep­tul, oficial, totul fără instanță, fără bani aruncați pe procese și fără să treacă ani de zile. Primarul din Buceș, Traian Mărcuș Achim, spune că este o lege pe care a așteptat-o ca pe pâinea caldă. Nu pentru el, ci pentru comu­ni­tatea pe care o reprezintă și totodată pentru întreaga țară.

Succesul național a venit din județ
Conform inițiatorilor, prin adoptarea proiectului, comisiile județene de fond funciar vor putea să aplice în mod unitar legea în ceea ce privește pu­ne­rea în posesie chiar și acolo unde se poa­te face dovada faptului că pro­prie­tarii terenurilor au plătit impozite pe aces­tea și nu fac obiectul unor re­ven­dicări. După cum se știe, în localitățile din zonele care nu au fost coopera­ti­vi­zate în perioada regimului comunist, evi­dențele de carte funciară și uneori registrele agricole nu mai reflectă si­tuația corectă și reală, creând mari gre­u­tăți deținătorilor actuali, în dovedirea pro­prietății. De altfel, un astfel de con­text a împiedicat inclusiv realizarea unor obiective de interes național sau lo­cal pentru dezvoltarea infrastructuri și promovarea unor investiții ori acce­sa­rea de fonduri europene. Să nu mai vor­bim de posibilitatea de a ridica di­ver­se construcții pe suprafețele res­pec­­tive. „Conform modificărilor Legii 18/1991, prin prevederile PLX 354/2022, se pot emite titluri de proprietate atât în in­tra­vilan cât și în extravilan. Asta înseamnă că cetățenii vor plăti doar măsurătorile în teren, efectuate de către un spe­cialist (topograf autorizat), adică vor avea de onorat o cheltuială mică plus mai trebuie să achite avizul, la OCPI, care implică tot o sumă infimă. Deci sunt scutiți de sume colosale, pe care în mod normal le-ar fi angrenat întreaga proc­edură. Este cea mai bună lege privind fondul funciar din zonele ne­co­o­pe­rativizate, de după anul 1990 în­coace. Inițiatorul ei și totodată omul care a dus-o la bun sfârșit este deputatul hu­ne­do­rean Vetuța Stănescu, căreia do­resc să-i mul­țumesc. Dacă fie­care par­lamen­tar ar face ceea ce a reușit Vetuța Stănescu, am fi câștigați. Măcar de ar face fiecare dintre aleșii din Camera De­putaților și Senat, în timpul manda­tu­lui, câte o lege care să fie în in­teresul românilor și să ne ajute țara să evolu­eze. Nu laud pe nimeni, doar vreau să spun care este adevărul și să ofer credit celor care chiar îl merită. Această mo­dificare legislativă am dorit-o de mult timp, pentru întreaga Românie, nu doar pentru comuna Buceș. Oamenii trebuie ajutați să-și aducă la zi actele și să-și pună în ordine proprietățile, pentru totdeauna. Până acum, un teren trebuia să fie măsurat, trebuia făcută expertiză topografică, apoi mers în instanță, prin uzucapiune, dura și doi-trei ani până să obții ceea ce, în fapt, reprezintă dreptul tău. Să punem la socoteală și chel­tu­ielile cu avocații, drumurile, martorii, etc? Acum, mergi în teren, măsori, iar vecini semnează și lucrurile se sim­plifică. Dacă legea aceasta s-ar fi pro­mulgat cu cel puțin 10 ani în urmă, progresul satelor românești ar fi fost la momentul actual unul vizibil și major. Deocamdată, e cam singura lege funciară realistă, nu acel program na­țional de cadastrare sistematică gra­tuită ce mai mult încurcă lumea decât o sprijină. Este o utopie. Ce faci doar din pix nu are cum să se potrivească cu ce e în teren”, a arătat primarul din Buceș, Traian Mărcuș Achim (foto). Mai trebuie adăugat că printre modificările legisla­tive se mai numără posibilitatea de a ridica edificii pe terenuri având cate­goria de folosință „pășune”, în extra­vilan, de a amplasa proiectele de pro­ducere a energiei din resurse regene­rabile în extravilan ori de a utiliza terenul în sistem dual.