ComunitatePolitica si administratie

Sistemul de învățământ din Vața de Jos, pus la punct din bani nerambursabili

Magdalena Șerban

Primarii au avut șansa să se pre­ocupe de oferirea unor noi facilități celor mici, dezvoltate prin diverse axe de finanțare, dar doar unii au ales să o facă. La Vața de Jos, de la reabilitare energetică și până la dotări cu mobilier și echipamente, toate s-au obținut din fonduri atrase.

Urban sau rural, același confort
„Din fonduri de me­diu, de­mer­sul ce pre­vede efi­ci­en­ti­zarea ener­getică a școlii din Vața de Jos, în valoare de 2.200.253,84 lei, in­clude de­molarea și re­construirea aco­perișului, ter­moizolarea pereților exte­riori, re­facerea par­do­se­li­lor și insta­la­rea unui sistem de încălzire în par­do­seală. De ase­me­nea, se vor monta pompe de căldură aer-apă, panouri fotovoltaice și un cazan mural electric pentru asi­gurarea agentului termic, iar clădirea va be­ne­ficia de instalații sa­ni­tare și de ca­nalizare noi, precum și de ferestre și uși termoizolante. Totodată, mai avem câștigat un proiect ce vi­zea­ză dotarea cu mobilier, materiale di­dac­tice, echi­pamente, laboratoare mo­derne de informatică și table smart interactive, a Școlii Gimnaziale Vața de Jos, totul în baza unei finanțări euro­pe­ne care e în sumă de 881.342 de lei. Contractul de finanțare a fost semnat pe 29 august 2023, iar începând cu septembrie 2023 s-au efectuat mă­surătorile ne­ce­sare pentru mobilierul ce va fi mon­tat în sălile de clasă, s-au analizat ca­racteristicile tehnice ale echipa­men­telor lucrându-se la docu­men­tația pen­tru licitație, în colaborare cu ca­dre­le didactice. Co­piilor trebuie să le fie asigurate condiții optime pen­tru actul educațional, așa că ne-am ori­entat să accesăm o astfel de axă care ne putea oferi o posi­bi­litate de acest gen” a punctat Liviu Ioan Lință, pri­ma­rul din Vața de Jos, re­a­les la scrutinul din 9 iunie pentru încă un mandat de 4 ani în fruntea comu­nității. Edilul a mai amintit de pro­gra­mul Masă Sănătoasă, de care cei mici se bucură de la finele lunii aprilie 2024. Alocările aferente ajung la 420.183 de lei și provin de la bugetul de stat. Astfel, 217 copii be­ne­fi­ciază zilnic de o ali­mentație echi­li­brată. “Aceste pro­iecte nu doar că îm­bunătățesc infra­struc­tura și cadrul de în­vățare, dar vor con­tribui și la sănă­ta­tea și perfor­man­țele elevilor. În plus, pă­rinții îi știu într-un mediu sigur și de­loc flămânzi”, a mai transmis edilul.

 

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura