Sport

Și sportivii vor avea tichete

Camera Deputaţilor a adoptat introducerea tichetelor de sportiv.Tichetul de sportiv are valabilitate de un an de la data emiterii, dar nu înlocuiește alte forme de venit oferite de structurile sportive. Actul normativ va fi aplicat de la 1 ianuarie 2023, iar fondurile necesare pentru plata tichetelor de sportiv sunt asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sportului. „Copiii şi juniorii legitimaţi la cluburile sportive înfiinţate conform prezentei legi, care participă la competiţii sportive oficiale naţionale şi internaţionale beneficiază lunar de un stimulent financiar sub forma unor bonuri de valoare, denumite tichete de sportiv”, este o precizare din acest proiect de lege adoptat de către deputaţi. Tichetele de sportiv pot fi utilizate numai pe teritoriul României şi sunt destinate achiziţiei de articole şi echipamente sportive specifice disciplinei sportive practicate, transport între localităţi, suplimente nutritive sau recuperare medicală.