Și-a sugrumat soția și a încercat să o arunce de la etaj

Victimă a violenței domestice, o fe­meie din municipiul Deva a cerut au­to­rităților să-i ofere protecție după ce soțul ei a agresat-o și a intenționat să o arunce de la fereastra aparta­men­tului.

Mai departe de 100 de metri
Femeia a cerut instanței să emită un ordin de protecție împotriva agre­so­rului care se transformă într-un mons­tru după ce bea. De mai mule ori, vic­tima a fost nevoită să fugă din casă, din cauza soțului agresiv.
O dată, bărbatul a vrut să-și arunce nevasta pe fereastră, dar nu a putut, de­oarece geamul era închis. În fața ju­decătorilor, agresorul nu și-a mai amin­tit nimic din toate acestea. Ma­gistrații au apreciat că viața femeii ar fi pusă în pericol dacă l-ar lăsa pe individ în con­tinuare să stea în locuința co­mună, astfel că a dispus ca individul să nu se apropie la mai puțin de 100 de metri de victimă. ”De asemenea, se apre­ciază că măsura interzicerii ori­cărui contact, inclusiv telefonic, prin co­respondenţă sau în orice alt mod cu victima este o mă­sură necesară şi proporţională pen­tru realizarea unui scop legitim, res­pec­tiv acela de a asigura victimei dreptul de a beneficia de integritate psihică”, se arată în so­luția pronunțată de Jude­că­to­ria Deva. (M. Gânju)