Vețel: Drum important, reabilitat

Magdalena Șerban

Administrația publică din Vețel se bucură de una dintre cele mai bune vești pentru comunitatea locală, și anume faptul că s-au finalizat lu­cră­rile de reabilitare, prin turnare de covor asfaltic, a sectorului de drum dntre Vețel și Muncelu Mic, parte a D.J. 708 D Vețel-Feregi.

Deschidere către lume
„Prin modernizarea DJ 708 D se va facilita conexiunea dintre cele 4 sate de munte ale comunei, mai exact Vețel-Muncelu Mic, Runcu Mic, Muncelu Mare și Boia Bîrzii și lo­ca­litatea de centru, plus cu municipiul re­ședință de județ – Deva. De ase­menea, se va asigura conectarea cu rețeaua națională – DN7, drum na­țio­nal modernizat deja și sectorul de autostradă Sibiu-Nădlac. Lucrările, efortul bugetar și logistic ale Con­si­liului Județean Hunedoara (adminis­tra­torul drumului), realizate și în urma demersurilor noastre, vor conduce pe viitor la asigurarea traficului rutier în condiții de siguranță și confort, in­clusiv pentru locuitorii din comunele învecinate, la stimularea dezvoltării economice și turistice a acestei zone, la punerea în valoare a potențialului cultural, a monumentelor istorice și a tradițiilor conservate aici, din ge­ne­rație în generație.
Mulțumim Consiliului Județean Hunedoara, în numele cetățenilor și al tuturor utilizatorilor drumului, una din porțile de acces în Ținutul Pă­durenilor.
Investițiile în proiecte de infrastructură sunt esențiale pentru o creș­tere economică sta­bilă . Efectele nu sunt doar eco­no­mi­ce, ci și sociale, pe termen lung. Fără sprijin județean, e greu ca o primărie să ducă singură greutățile. De aceea mulțumim pen­tru întreaga sus­ținere”, a transmis pri­ma­rul din Vețel, Ioan Hențiu (foto).