ActualitatePolitica si administratie

Seminar româno-norvegian pe tema restaurării cetăţii dacice Sarmizegetusa Regia

Adriana Năstase

Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia derulează unul dintre cele mai importante proiecte de restaurare şi punere în valoare a sitului istoric, au arătat, ieri, la Deva, participanţii la un seminar dedicat fostei capitale a Daciei, evenimentul fiind or­ga­nizat cu prilejul Zilei Mondiale UNESCO de Consiliul Judeţean (CJ) Hunedoara şi reu­nind toate părţile implicate în proiect.

Refacerea și îmbunătățirea infrastructurii
Intitulat „Capitala Daciei – muzeu viu al pa­trimoniului cultural european”, proiectul este realizat în comun de CJ Hunedoara – în calitate de promotor, Fundaţia Mihai Eminescu Trust şi partenerul norvegian More&Romsdal County Concil, cu o fi­nanţare nerambursabilă de 2 milioane de euro, asigurată prin granturi SEE 2014-2021, în cadrul Programului RO-CULTURA. „Este pentru prima dată când ne întâlnim în această formulă de la începutul proiectului. Este o deosebită onoare pentru noi să-i avem pe partenerii norvegieni în judeţul Hunedoara şi să sărbătorim împreună 50 de ani de existenţă a UNESCO. Este o premieră pentru judeţul nostru derularea unui astfel de proiect finanţat cu fonduri oferite de guvernul norvegian şi, cu si­guranţă, vom avea o colaborare foarte bună pe tot parcursul derulării acestui proiect im­portant pentru situl de la Sarmizegetusa Regia”, a declarat, în cadrul întâlnirii, preşe­dintele CJ Hunedoara, Laurenţiu Nistor.
În cadrul activităţilor derulate în cadrul proiectului, partenerul norvegian organi­zea­ză, miercuri şi joi, la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva, un seminar bi­lateral româno-norvegian axat pe res­ta­u­rarea şi protejarea patrimoniului cultural, pe implicarea comunităţilor locale în activi­tăţile de revitalizare a monumentului istoric şi facilitarea accesului publicului la siturile şi mo­numentele istorice, inclusiv prin inter­me­diul platformelor şi aplicaţiilor digitale. Valoarea totală a proiectului este de 13,29 milioane lei, adică aproximativ 2,7 milioane euro. Din aceşti bani, valoarea finanţării nerambursabile se ridică la este de 9,18 milioane lei, adică 1,89 milioane euro, şi se constituie din 85 la sută Grant SEE şi 15 la sută de la bugetul naţional. Cofinanţarea asi­gurată de CJ Hunedoara se ridică la apro­ximativ 850.000 de euro.
Obiectivul proiectului este acela de a avea un monument istoric restaurat şi revitalizat, va­lorificat cultural şi economic, care să atragă după sine creşterea cu cel puţin 30 la sută a numărului de vizitatori. De ase­me­nea, proiectul îşi propune să readucă în atenţia publicului o serie de activităţi in­teractive, printre care şi reînvierea unor meş­teşuguri tradiţionale. Etapele de re­sta­u­rare includ cercetări arheologice, taluzări şi amenajări ale terenului, refacerea incintei militare, care are circa 1 km lungime, şi a por­ţilor de acces. De asemenea, este pre­văzută refacerea şi îmbunătăţirea infra­struc­turii de vizitare prin introducerea unui traseu nou, semnalistică, amenajarea unui lapidariu şi a unui adăpost pentru vizitatori. Cât priveşte revitalizarea cetăţii, se are în vedere digitizarea monumentului UNESCO, astfel încât utilizatorul să aibă acces la imagini ce reconstituie diverse locaţii din ce­tate din perioada daco-romană

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura