Politica si administratie

Se lansează proiectul „Exploring Dacia”

Consiliul Județean Hunedoara și Di­recția Generală de Administrare Mo­nu­mente și Promovare Turistică a ju­de­țului organizează vineri, 28 oc­tom­brie 2022, la Sarmizegetusa Regia, lan­sarea proiectului „Exploring Dacia”.
Proiectul EXPLORING DACIA pre­zintă publicului larg o aplicație de rea­litate augmentată care oferă tuturor celor interesați informații despre mo­nu­mentele de cult de la Grădiștea de Munte – Sarmizegetusa Regia, precum și o serie de detalii despre unele ele­mente arhitectonice și anumite arte­facte descoperite în incinta acestui mo­nu­ment istoric (sit arheologic) înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO. Aplicația dezvoltată în cadrul proiec­tu­lui contribuie la democratizarea acce­sului la bunurile culturale, utilizând teh­nologiile de realitate augmentată ca­pa­bile să ofere experiențe prin interac­țiu­nea cu itemi culturali, foarte aproape de senzația reală. (A.Năstase)