Actualitate

Se construiește „Orașul Apocalipsei”: va fi asamblat direct pe apă și poate fi mutat oricând

În efortul de a ne adapta obi­ce­iurile de viață la realitățile schim­bărilor climatice, compania ja­po­neză N-Ark a creat un concept unic de oraș plutitor. Dogen City (foto) este un proiect ambițios care pre­vede crearea unui oraș maritim care să reziste la creșterea mare­e­lor. De asemenea, constructorii susțin că acesta va fi ”Orașul Apo­calipsei” fiind capabil să reziste la un cataclism major.

Servicii medicale
Destinat să găzduiască până la 10.000 de locuitori și 30.000 de vizitatori pe timp de zi, acesta este împărțit în trei componente majore. Prima este un inel locuibil care cre­ează un golf și protejează orașul de tsunami. Inelul este etajat, cu ali­mente și infrastructură scufundate sub zonele locuibile. În cadrul inelu­lui, arhitectura plutitoare va permite reconfigurarea spațiului în funcție de funcțiile urbane. Sub nivelul mării se află un centru de date de înaltă tehnologie răcit de ocean. Centrul va găzdui sistemul de operare al orașului, precum și o mare parte din serviciile medicale. Conceput ca un oraș al asistenței medicale, o bancă de ADN și un centru de cercetare medicală, precum și facilități chirur­gi­cale și de testare, totul va fi găz­duit sub apă. Acest lucru va menține costurile energetice la un nivel scă­zut, permițând o utilizare eficientă a spațiului.
„M-am gândit că ar fi grozav dacă am putea crea un oraș în care oa­menii să își îmbunătățească în mod natural starea de sănătate, trăind într-un oraș proiectat de la bun început pentru a fi avantajos pentru pre­venirea bolilor”, a împărtășit Yuichi Tei, profesor la Școala de Me­dicină și Inginerie absolventă a Uni­versității din Tokyo. Tei face parte din consiliul consultativ al New Ocean Consortium, care va contri­bui la rea­li­zarea orașului Dogen. Con­ceptul in­clude, de asemenea, facilități pen­tru turismul medical, in­clusiv izvoare termale cu apă de mare, precum și alimente și prepa­rate culinare pro­duse la fața locului. Pentru a răs­pun­de nevoilor orașului, consorțiul lu­crea­ză, de asemenea, la modalități de cultivare a alimentelor folosind ac­varii regenerative și cir­cu­lația re­surselor. În prezent, acesta dezvoltă o tehnologie care va ex­ploa­ta nutri­enții din apa de mare și va crea un me­diu de sol care va per­mite plan­te­lor să crească cu succes atât timp cât există umiditate. N-Ark a fost fon­­dată în 2021 pentru a crea o fer­mă plutitoare, dar și-a propus să vi­ze­ze și mai sus, în efortul de a aborda criza climatică. Sub umbrela con­ceptului lor New Ocean, ei reu­nesc profesioniști din diferite sec­toare pentru a lucra la un obiectiv comun. Împreună, ei speră să ia si­tuația negativă în ceea ce privește me­diul înconjurător și să o folo­seas­că ca pe o oportunitate de a face schimbări pozitive în modul în care trăim.

 

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura