Gura lumii

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

O investiție a devenit prioritară pentru edilul unei urbe din sudul ju­dețului, dar nu prea se găsesc banii pentru ea. Cârcotașii spun că omul este fiert după ce a în­cercat să bagă la gră­madă un proiect pentru asfaltarea unui drum prin sălbăticie, care n-ar prea fi jus­ti­ficat. Pe bani străini nu are curajul să facă pro­iectul, mai ales de când băieții de la anti­co­rup­ție sunt con­duși de o conațională a edilului. Zvonarii spun că pro­iectul ar rezolva o mare problemă pentru niște băieți deștepți, aceș­tia din urmă ocu­pându-se cu exploa­ta­rea bo­gă­ți­i­lor zonei. Edi­lul are și el un in­te­res, adică două dacă ne luăm după zvo­nari. Sub motivația că dezvoltă zona, a­cesta ar avea de în­ca­sat de la băieții deș­tepți, dar mai ales de pe urma faptului că are și el o moșie destul de mare cu bogății care așteaptă să fie jefuite. Unde mai pui, dacă ne luăm după gurile rele, că omul și-ar primi și darul de la cel care pri­mește contractul cu de­rularea proiectului.

 

Își plâng de milă și se bucură de fiecare dată când îi compătimește cineva, dar multe lu­cruri pentru a-și face via­ța ușoară le-ar pu­tea face singuri. Cul­mea, fără prea mari efor­turi! Gurile rele spun că în re­giunea cu lămpașe s-a derulat un studiu finanțat din fon­duri ex­terne și exe­cu­tat de o firmă pro­fe­sionistă și inde­pen­den­tă, cer­ce­tare care a vrut să arate dacă există suficientă resur­să de muncă și ce aș­teptări are, ce aptitu­dini. Bârfitorii spun că rezultatele au fost sur­prinzătoare pentru stră­­ini și a scos la ivea­lă pu­turoșenia multor așa-ziși năpăstuiți. Astfel, dacă ne luăm după zvo­nari, ar fi destule locuri în care să presteze și să obțină o pită albă, doar că mulți, cei mai mulți, n-ar mișca un deget în acest sens.