Scrisoare deschisă privind situaţia Complexului Energetic Hunedoara adresată:

Domnului Klaus Werner Iohannis, preşedintele României,
Domnului Robert Cazanciuc, preşedintele Senatului,
Domnului Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor,
Domnului Ludovic Orban, prim-ministrul României,

Stimaţi reprezentanţi ai statului român,
Prin OUG 60/2019, Guvernul României a con­stituit cadrul legislativ pentru salvarea de la fali­ment a unor active ce concură la siguranţa ener­getică şi implicit siguranţa naţională a României.
Având în vedere situaţia economico-financiară a Complexului Energetic Hunedoara, a fost iniţiat un program de restructurare şi reorganizare care prevedea înfiinţarea a două entităţi juridice astfel: una constituită din minele Lupeni, Vulcan, Live­zeni, Lonea şi Termocentrala Paroşeni (respectiv Complexul Energetic Valea Jiului), şi a doua constituită din activele (grupurile energetice) ale Termocentralei Mintia, care să fie transferată în proprietatea şi administrarea Consiliul Judeţean Hunedoara, instituţie care şi-a manifestat interesul în acest sens.
Întrucât producţia de cărbune din Valea Jiului asigură doar funcţionarea Termocentralei Paro­şeni, s-a decis asigurarea cărbunelui pentru Ter­mocentrala Mintia din alte surse, necesitate con­firmată în 2020 de cele cinci opriri totale ale Ter­mocentralei Mintia din lipsă de cărbune, Ter­mocentrala Paroşeni fiind oprită în toată această perioadă de timp.
În vederea conformării la normele impuse de legislaţia de mediu, cu costuri cât mai scăzute, pentru Termocentrala Mintia s-a decis utilizarea cărbunelui cu conţinut redus de sulf şi de cenuşă. Cărbunele INDO 4200 are un conţinut scăzut de sulf şi cenuşă, a cărui utilizare nu mai necesită realizarea instalaţiilor de desulfurare şi nici creş­terea capacităţii electrofiltrelor, care erau foarte costisitoare, sume estimate la ordinul sutelor de milioane de euro. Prin folosirea cărbunelui INDO 4200 ar fi trebuit să avem costuri extrem de re­duse pentru Termocentrala Mintia.
Practic, utilizând acest cărbune ea poate func­ţiona îndeplinind toate condiţiile impuse de le­gislaţia de mediu şi realizând indici de perfor­manţă care să îi permită intrarea pe piaţa de ener­gie electrică.
În acest sens, în trimestrul patru al anului 2019 au fost finalizate testele de ardere a acestui sort de cărbune, rezultatele confirmând arderea cu succes a cărbunelui cu conţinut redus de sulf şi de cenuşă, tip INDO 4200, urmând ca în cursul anului 2020 să fie realizate lucrările de adaptare la utilizarea noului sort de cărbune, la Grupul nr. 2, şi ulterior la celelalte grupuri.
Din motive necunoscute de mine, toate demer­surile întreprinse în acest sens au fost sistate.
În acest moment, la situaţia existentă se adaugă şi nemulţumirea salariaţilor privind neacordarea drepturilor salariale şi nesiguranţa zilei de mâine, nemulţumirea manifestându-se în momentul de faţă şi prin declararea grevei foamei.
Apelurile repetate adresate de către salariaţi Guvernului, atât premierul cât şi miniştrilor, nu au primit răspuns, iar oficialii nu au dat curs invitaţiei de a purta un dialog cu administraţia şi cu sindicatele.

În acest sens, vă rog să dispuneţi de urgenţă următoarele:
– având în vedere situaţia gravă în care se află Termocentrala Mintia, solicit iniţierea dialogului cu reprezentanţii salariaţilor în vederea renunţării la greva foamei;
– asigurarea cărbunelui necesar pentru reluarea activităţii Termocentralei Mintia în vederea asi­gurării apei calde în Municipiul Deva, mai ales în această perioadă critică generată de pandemie. Menţionez că Termocentrala Mintia asigură apa caldă şi căldură la peste 4500 de apartamente şi sute de in­stituţii publice (şcoli şi grădiniţe) şi a­genţi eco­no­mici;
– aplicarea OUG 60/2019 în sensul reluării demer­su­rilor privind reorgani­za­rea şi re­struc­tu­rarea Comple­xu­lui Energe­tic Hune­doa­ra, prin da­rea în plată a ac­ti­velor energe­tice şi miniere şi înfiinţarea celor două noi en­ti­tăţi, respectiv Com­­plexul Ener­getic Valea Jiului şi Termocentrala Mintia.
Îmi exprim speranţa că apelul meu nu va rămâne fără răspuns.

Cu multă consideraţie,
Laurenţiu Nistor, deputat PSD de Hunedoara

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.