Politica si administratie

Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Deva – o școală europeană de referință!

Vineri, 7 iunie 2024, a avut loc re­cep­ția la terminarea lucrărilor de rea­bi­li­tare, modernizarea clădirilor și echi­pa­rea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale ,,Andrei Șaguna” Deva.

Dotări performante
La recepție au participat Primarul Municipiului Deva, Nicolae-Florin Oancea, Traian Berbeceanu – Ad­mi­nistratorul public al Municipiului Deva, comisia de recepție, constructorul, di­ri­gintele de șantier, reprezentanți ai ISC Hunedoara, proiectantul, reprezentanții școlii, ai ISU Hunedoara, ai Asociației Persoanelor cu Handicap Neuromotor, ai rețelelor de utilități, părinți și copii. Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Deva a fost modernizată cu fonduri europene nerambursabile. Valoarea proiectului a fost de peste 5,1 milioane euro. Școala a fost echipată și dotată și cu echipamente didactice performante.

Facilități
Obiectivul acestui proiect a fost asi­gurarea unei oferte educaţionale adec­vate, accesibile şi de calitate în învăţământul primar și gimnazial din cadrul Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna” din Deva, prin reabilitarea, mo­der­nizarea infrastructurii şcolii şi do­ta­rea cu echipamente didactice specifice. S-au reabilitat şi modernizat spaţiile destinate procesului educaţional (două corpuri clădiri școală), precum şi do­tarea acestora cu echipamente didac­tice specifice învăţământului din ciclul primar și gimnazial. Au fost create faci­lităţi pentru desfăşurarea orelor de edu­ca­ţie fizică, prin reabilitarea sălii de sport/vestiarelor precum şi activităţilor din pauze, prin amenajările exterioare afe­rente şcolii.

Garanție
„Am creat o infrastructură şcolară mo­dernă, adecvată desfăşurării pro­ce­sului de învăţământ, asigurându-se astfel condiţiile materiale desfăşurării unui proces didactic de calitate, în con­formitate cu cerinţele actuale. Am îm­bu­nă­tăţit calitatea actului educaţional co­respunzător cerinţelor psihopedago­gice şi asigurarea accesibilităţii tuturor elevilor la procesul de învăţământ și nu în ultimul rând, am asigurat condiții pen­tru o educaţie de calitate şi creşterea gradului de participare a populaţiei şcolare în învăţământul primar și gim­nazial. Ne-am asigurat că școala este accesibilă pentru toți elevii, inclusiv pen­tru cei cu nevoi speciale. Am cons­truit rampe de acces, toalete adaptate și alte facilități, pentru a garanta că toți elevii pot beneficia de aceleași opor­tu­ni­tăți educaționale”, declară Nicolae-Florin Oancea, Primarul Municipiului Deva.
„Acest proiect reprezintă un pas im­portant în îmbunătățirea condițiilor de educație pentru copiii noștri și reflectă angajamentul administrației publice locale de a sprijini dezvoltarea și ex­celența în învățământ.
Condițiile în care învață elevii noștri sunt importante pentru administrația publică locală”, a adăugat edilul șef. (A.N.)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura