Comunitate

Școala Generală din Orăștioara de Sus va beneficia de un amplu proces de reabilitare

Magdalena Șerban

Printr-un program de Mediu, ad­mi­nistrația publică din Orăștioara de Sus a câștigat fonduri nerambursabile pen­tru eficientizarea energetică a Şcolii Generale „Hadrian Daicoviciu” din localitatea centrală. S-a parafat in­clu­siv contractul de finanțare, așa că totul e acum sigur și oficial. Urmează parcurgerea etapelor birocratice și începerea lucrărilor.

Pentru elevi, cadre didactice și comunitate
„În cadrul acestui proiect vor fi exe­cu­tate mai multe lucrări ce țin de rea­bi­li­tarea in­te­ri­oa­ră și ex­te­ri­oa­ră a edi­fi­ciu­lui, in­clu­siv par­tea de a­co­periș. Pe lângă mo­der­nizările ce trebuie fă­cute, e ne­voie să se ajungă la asi­gu­rarea e­fi­­ci­en­ti­zării e­ner­­­getice a clă­dirii, sco­pul final fiind re­du­ce­rea chel­­tui­e­li­lor de în­tre­ți­nere și func­țio­­nare. La ora actuală, în­călzirea se face cu aju­to­rul unei cen­tra­le pe lemne, dar și acest aspect tre­buie revizuit și mo­der­nizat pentru a face față cerințelor și prevederilor actuale. De altfel, școala a mai avut parte de reparații doar cu mulți ani în urmă, iar timpul și-a spus cuvântul. Cu siguranță de circa 15-20 de ani nu s-au mate­ria­lizat multe, așa că acum i-a venit vre­mea. Contractul de finanțare l-am sem­nat, valoarea totală a investiției este de 4.074.908 de lei, din care 3.000.000 de lei constituie partea neram­bur­sa­bilă, iar suma de 1.074.908 de lei re­pre­zintă contribuția noastră, din bugetul local. Urmează pro­iectul teh­nic, iar apoi licitația de atribuire. Tre­buie să ne conformăm tuturor ter­me­nelor impuse de cadrul legislativ în vigoare, așa că păstrând nota realistă, pot spune că lucrările vor debuta, cel mai probabil, la anul. Însă deosebit de important e faptul că ne dorim foarte mult ca actul educațional să se des­fă­șoare în condiții optime atât pentru elevi cât și pentru dascăli. De aceea am și prioritizat obiectivul, iar în momentul în care am identificat axa și a apărut o portiță de accesare a banilor, am trecut la fapte”, a afirmat Vasile Marian Inăşescu (foto), primarul din Orăştioara de Sus.