Comunitate

Sărbători pascale cu straie noi pentru Casa de Cultură „Ion Budai Deleanu” din Geoagiu. Invitație la spectacol

Magdalena Șerban

Vechea Casă de Cultură din Geoagiu nu făcea deloc cinste titulaturii de oraș, asemănându-se mai mult cu un cămin cultural uitat de vremuri și de lume. Acum, alta e situația, după ce obiectivul a trecut printr-un amplu pro­ces de reabilitare, materializat din fon­duri europene nerambursabile. Așa că, a doua zi de Paște, sunteți aș­tep­tați să-l vedeți în detaliu, bu­cu­rându-vă de un spectacol folcloric de excepție.

Renaște în anotimpul renașterii
De la extinderea clădirii, la izolarea ter­mică a fațadei și repararea aco­pe­rișului până la la înlocuirea sistemului de distribuție a agentului termic, la re­a­liz­a­r­ea climatizării/ventilării, reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea vechilor corpuri cu unele noi, economice, implementarea unui sis­tem de management ener­ge­tic, re­facerea finisajelor si înlocuirea tâm­­plă­riei, lucrări de recom­par­ti­men­tare in­te­rioară în zona grupurilor sa­nitare plus multe altele, se poate spu­ne că edificiul a fost adus în ac­tualitate, atât dotările cât și structura fiind depășite. Ceea ce este la fel de important de punctat cons­tituie fap­tul că investiția are la bază bani de la UE, câștigați de ad­mi­nistrația pu­blică locală prin Programul Ope­ra­țio­nal Regional (POR). “Un lăcaș cul­tu­ral este, până la urmă, o emblemă a oricărei comunități. Nu o fi Geoagiu un oraș poziționat pe cel mai înalt palier al stan­dardelor moderne, dar nici nu tre­buia lăsat să aibă chiar în zo­na centrală o clădire-etalon, în plină degradare. Iar dacă s-a ivit această posibilitate să trans­formăm vechiul în nou, cu atât mai bine. Ca orice proiect, durează până la final, până să-l vezi gata în teren, dar efor­tul, ter­me­nele-limită și birocrația sunt date uitării când observi că s-a ajuns la destinația investițională pro­pusă. Și nu este o Casă de Cultură doar pentru noi, cei de acum, ci se vor folosi de ea și generațiile viitoare. Aici, în aceas­tă locație, a răsunat cântecul de atâtea ori, au fost emoții și s-au rostit povești. Iar firul epic tre­buie continuat. Mă bucur că deși au existat și scep­­tici, e adevărat, lu­mea a avut încredere și răb­dare. Drept urmare, e timpul să se bu­cure de noua înfățișare a Casei de Cul­tură Ion Budai Deleanu, ce va fi redată comunității, căreia îi aparține. Așa că în data de 17 aprilie, adică în a doua zi de Paşte, începând cu orele 16.00, vă aș­teptăm la spectacolul folcloric Geoagiu în strai de sărbătoare, care va avea loc în cadrul acestui edificiu recent mo­der­ni­zat. Haideți să petrecem împreună câ­teva ore din marele Praznic Creștin și să marcăm Învierea Domnului prin valorile tradiționale, cu gândul curat și opti­mis­mul renașterii”, a fost invitația lansată de primarul din Geoagiu, Vasile Cărăguț (foto).

Regal muzical
Legat de programul artistic pregătit de organizatori, acesta este unul de zile mari, reunind nume sonore ale fol­clo­ru­lui autohton, precum Adrian Stanca, Mariana Anghel, Cristian Fodor, Mariana Suciu, Ciprian Roman, Viorica Brân­du­șan, Ovidiu Olari, Denisa Mureșan, Bogdan Mogoaia, Eva Vlad, Mihai Fegher, Geanina Vlad, Gheorghe Lăscoiu, Iulia Nechita, Nelu Ban Fântână, Bianca Pascu, Daniela Bulbucan, Simi Belea și Raluca Igna. Va acompania Orchestra de muzică populară „Germisara Geoagiu”, condusă de Geani Vlad. Prezentarea îi revine lui Cristian Fodor. ,,Spe­­răm ca prin inter­mediul m­uzicii să vă aducem în suflet bucuria unui nou început, dorința de a fi mai buni cu aproapele și mai sin­ceri cu noi în­șine. Sărbători Fe­ricite și liniștite, tu­turor”, a transmis edi­lul. De adăugat că edificiul dispune de cir­ca 300 de locuri, iar in­trarea este liberă.

 

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura