„Samuraii” hunedoreni, figură bună la Cupa Sakura

Recent, la București, s-a desfă­șu­rat o nouă ediție a tradiționalei com­pe­tiții naționale de karate stilul fudokan, Cupa Sakura, la care au par­ticipat peste 250 de sportivi legi­timați la 30 de secții de performanță din țară.
Karateka de la Budo Kurai Samurai Hunedoara, pregătiți de sensei Crina și Janos Simo, au obținut rezultate deo­sebite, fiind printre me­daliații concur­sului. Au apărat culorile clubului hune­do­rean Sabrina Fedorciuc, Darius Fedorciuc, Ștefan Popa, Alexandru Anghel, Robert Petrică Andronache și Antonio Dumitraș. Ei au înregistrat rezultate excelente și, în curând, vor participa la Campionatele na­ționale de stil, organizate de către Fe­derația Română de Karate Tradițional.