ComunitatePolitica si administratie

S-au gândit la nevoile tinerilor. Bloc ANL, în comuna Râu de Mori

Magdalena Șerban

Blocurile ANL ridicate în mediul rural par un vis greu de concretizat, în multe cazuri. Însă ultimii ani au demonstrat contrariul, lucrurile începând să prindă contur și la noi în județ. Un exemplu fericit este cel al administrației publice din Râu de Mori, care vine cu o veste optimistă pentru toți aceia care își doresc o astfel de locuință.

P+2
„Recent, am depus și susținut la Agen­ția Națională pentru Locuințe București – ANL, documentația în ve­de­rea construirii unor locuințe pentru ti­neri, în satul Brazi- zona Bălanu. Astfel, în cadrul proiectului se va realiza un imo­bil cu 12 unități locative (apartamente). Prin acest demers, venim în solu­țio­na­rea necesității acelor tineri care chiar au nevoie de un apartament confortabil, oportun cerințelor actuale. Chiar dacă stai cu părinții, bunicii sau alte rude, este necesar să te bucuri de liniște și să te organizezi după propriul program, mai ales dacă ai copii. Nu e ușor pentru o familie tânără, la început de drum”, a transmis Flaviu Dilertea (foto), primarul din Râu de Mori.

Reamintim
Criteriile-cadru de acces la locuinţele pentru tineri şi criteriile de ierarhizare în baza cărora autoritățile stabilesc listele de prioritate sunt prevăzute în HG nr. 962 din 27 septembrie 2001 privind apro­barea Normelor metodologice pen­tru punerea în aplicare a preve­de­rilor Legii nr. 152/1998 legate de înfiin­ţarea Agenţiei Naţionale pentru Lo­cu­in­ţe, cu modificările si completarile ulte­ri­oare și se regăsesc pe site-ul A.N.L. Pentru a putea beneficia de o locuință ANL, cei interesați trebuie să îndepli­neas­că anumite condiții, printre altele, la data depunerii cererii, ei trebuie să fie în vârstă de până la 35 de ani. În plus, trebuie să facă dovada că nu dețin alte spații de locuit. Cel care depune cererea pentru locuinţă şi ceilalţi membri ai fa­miliei acestuia (soţ, soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinere) tre­buie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/ sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea. Asta, în primul rând, pentru a putea fi eligibili, din start. Programul de construcții de lo­cu­ințe pentru tineri, destinate închirierii, a fost lansat de ANL în anul 2001.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura