Actualitate

Riscul meseriei. Inspectori antifraudă luați la bătaie

Trei inspectori antifraudă din ju­dețul Hunedoara au fost atacați de pro­prietarul unui local, acesta fiind în­furiat că în urma controlului restau­rantul său va fi închis. Inspectorii au fost atacați cu un cuțit și alte obiecte contondente de către patronul loca­lu­lui, dar și jefuiți. Individul a fost acu­zat pentru comiterea infracțiunii de ultraj în formă continuată.

L-a amenințat că îi taie gâtul
Incidentul a avut loc în Reșița, lo­ca­litate unde echipa de inspectori din Hunedoara, în baza dispoziţiei Con­ducerii Direcţiei Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva, s-a prezentat la sediul societăţii „Casa Bănăţeană”, în ve­derea clarificării unor aspecte din evi­denţa financiar contabilă şi de ges­tiu­ne. Cei trei inspectori au ajuns la sediul so­cie­tăţii fiind îmbrăcaţi în uniforma de ser­viciu, s-au legitimat şi au fost invitaţi de către administratorul societăţii în in­cin­ta restaurantului. ”Inspectorii anti­frau­dă i-au adus la cunoştinţă inculpa­tu­lui faptul că societatea administrată de el va fi sancţionată contravenţional, pre­cum şi faptul că societatea se află la a doua abatere în termen de 24 de luni, activitatea firmei urmând a fi sus­pen­dată pe o perioadă de 30 de zile, iar căile de acces clienţi vor fi sigilate. În momentul în care inculpatului i-a fost co­­municată această măsură, a în­chi­derii restaurantului, acesta a de­ve­nit re­cal­­citrant. Inculpatul se afla în spatele ba­rului, iar la un moment dat, având în mână un cuţit cu o lamă de aproximativ 15 cm, s-a apropiat din spa­te de per­soana vătămată și i-a pus un cuțit în zona gâtului, spunându-i că „îi va lua gâtul”. Persoana vătămată a ridicat in­stinctiv mâna pentru a se apăra, mo­ment în care a fost tăiat în zona bărbiei și la nivelul a trei dintre degetele de la mâna stângă. (…) În aceste condiţii, per­soa­na vătămată a alergat afară din res­taurant, prezen­tând urme de sânge la ni­velul gurii şi a mâinii stângi, comu­ni­cându-le cole­gilor că a fost atacat cu cu­ţitul de către inculpat”, se arată în dosar. Patronul n-a recunoscut că a pus cuțitul la gâtul inspectorului și nici că ar fi ameninţat inspectorii ANAF. Judecă­toria Reșița l-a condamnat pe individ la 3 ani și ju­mătate de închisoare pentru comi­te­rea infracțiunii de ultraj. (M. Gânju)