Actualitate

Rezultate bune la definitivatul dascălilor

Rata de promovare la examenul de definitivat în Învățământul preuni­ver­sitar, în județ, a fost de 70,94 la sută. Anul trecut, rata de promovare a fost de 66,05 la sută, respectiv, 67,85 la sută în 2020.
Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuia să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă.
La proba scrisă din această sesiune au fost prezenți 121 de candidați (96,03 la sută) din cei 134 înscriși. Dintre aceștia, 4 candidați s-au retras. Astfel, din totalul celor 117 de candidaţi cu lucrări evaluate, 83 de candidați au obținut note situate pe segmentul 8-10. Dintre aceștia 9 candidați au primit note între 9,50 și 9.99 și un candidat a primit nota 10. De asemenea, 33 de candidați au avut note între 5 și 7,99. Cu note sub 5 a încheiat proba un candidat. (A. Năstase)