Comunitate

Reindustrializarea Europei, un proces absolut necesar

Reindustrializarea Europei este un proces absolut necesar în contextul global marcat de volatilitate, de o competiție agresivă și de distorsiuni majore ale lanțurilor de aprovizionare, a transmis deputatul european Iuliu Winkler (foto) (UDMR, PPE), vice­pre­șe­dinte al Comisiei pentru Comerț Inter­național (INTA), în deschiderea con­ferinței „Revitalizarea puterii in­dus­triale a Europei: Căi de contracarare a dezindustrializării” găzduită în Parla­men­tul European. În opinia europar­la­mentarului UDMR, revitalizarea puterii industriale a Europei se bazează pe trei ancore, respectiv adâncirea pieței unice europene; o politică de sub­ven­ționare inteligentă și bine țintită și, nu în ultimul rând, pe Politica comercială a UE.

O subvenționare inteligentă
Potrivit lui Winkler, piața unică euro­peană este în suferință. ”Recent am mar­cat împlinirea a 3 decenii de piață unică, pilon fundamental al UE, care a fost și un prilej de analiză a funcționării acesteia. Concluziile nu au fost extrem de op­ti­miste și aceasta din cauza procesului de fragmentare care se înregistrează în cadrul pieței unice. Doar un exemplu: piața unică europeană este fragmentată și din cauza faptului că România și Bulgaria sunt ținute la ușa spațiului Schengen”, a arătat europarlamentarul.
În opinia sa, în procesul de reindus­tria­lizare, UE trebuie să realizeze o schemă inteligentă de subvenționare a in­dus­triilor europene. ”Trebuie să avem o po­li­tică de subvenționare care să nu intre în competiție cu modul în care alte state se folosesc de subvenții. Trebuie să rea­lizăm o subvenționare inteligentă și bine țintită. Cred că UE trebuie să urmărească subvenționarea tehnologiilor verzi, a rețelelor de energie, a infrastructurii critice”, a spus Iuliu Winkler.
„Politica comercială este funda­men­tală în revitalizarea industrială. Din pă­cate, politica europeană în acest do­me­niu esențial se află într-o mare suferință. În ultimii 4 ani, nu am reușit la nivelul UE să mai încheiem vreun tratat comercial bilateral. Ultimul a fost cel încheiat cu Vietnam ratificat în 2019”, a subliniat vicepreședinte INTA.
La conferința „Revitalizarea puterii in­dustriale a Europei: Căi de contracarare a dezindustrializării”, organizată de euro­par­lamentarul Iuliu Winkler, printre vor­bi­tori s-au numărat Leopoldo Rubinacci, director general adjunct al Directoratului General de Comerț din cadrul Comisiei Europene, parla­men­ta­rul european In­ma­culada Rodriguez-Pinero (S&D, Spa­nia) și Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei și mem­bru în bordul Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT). Eveni­men­tul s-a bucurat de participarea celor mai mari organizații ale industriei euro­pene și sectorului IMM, care însumează milioane de locuri de muncă și cifre de afaceri de peste 50 de miliarde de euro. Conferința găzduită în Parlamentul European s-a desfășurat în contextul creat de noua strategie industrială euro­peană și de intensificarea unor procese negative pe piețele europene și globale care au un efect dramatic asupra com­petitivității economice europene.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura