ComunitatePolitica si administratie

Răchitova: Speranțe pentru bani europeni prin PNRR

Magdalena Șerban

În urma clarificărilor solicitate la ce­rerile de finanțare înaintate prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), con­du­cerea comu­ni­tății din Răchitova speră să urmeze și semnarea con­tractelor, iar asta să se întâmple cât mai curând.

În pas cu vremurile
„Am cuprins școala generală din satul principal, care include nu doar clasele I-VIII, ci și grădinița. Trebuie schim­bată cen­trala ce are deja foarte multe ore de funcționare, iar renta­bi­li­tatea ei a scă­zut. Va fi înlocuită cu una tot pe lemne, dar de ultimă generație. Totodată, tre­buie izolat termic edi­fi­ciul. Pe scurt, e nevoie de unele mo­der­nizări. Nu ne putem plânge că e o clădire la care nu au mai fost aduse îmbunătățiri, însă pen­tru eficiență foarte bună în ce pri­vește partea de încălzire, e nevoie să fie adaptată ce­rin­țelor în domeniu. De ase­menea, de­oarece se știe că pe viitor, succesul pro­iectelor de investiții va depinde și de existența la nivel local a stațiilor de încărcare electrică, am ac­ce­sat și această componentă, în ideea de a intra în circuitul național. Am stabilit că stația va fi amplasată în Răchitova, pe un teren de-al nostru, ce e și întabulat și care se află în apropierea transfor­ma­­to­rului, condiție obligatorie și defi­ni­torie pentru a fi acceptați ca eligibili. Ne în­ca­drăm în parametri tehnici și va fi și o zonă accesibiă tuturor, de la lo­cal­nici la vizitatori ori turiști”, a afirmat Liviu Simedroni (foto), primarul din Răchitova. Reamintim că PNRR încu­ra­jează tre­ce­rea la vehiculele elec­trice, acordând finanțare pentru 15.000 de stații pentru încărcarea mașinilor ne­po­luante. De altfel, România s-a an­gajat să ajungă în următorii 4-5 ani la un număr total de 18.000 de astfel de staţii. În parcul auto național erau în­ma­triculate, la finalul anului trecut, 13.310 vehicule electrice, dintre care 12.433 de autoturisme, 309 motoci­clete, 301 autovehicule trans­port măr­furi, 10 mopede şi 3 vehicule pentru scopuri speciale. Spre com­pa­rație, nu­mă­rul total de autoturisme în­matri­cu­late în țara noastră era de 7.611.039. Totodată, o altă axă a pro­gramului are în vedere asigurarea spri­jinului finan­ciar pentru renovarea și eficientizarea energetică a clădirilor. Pe partea de efi­ciență energetică vor fi finanțate două tipuri de clădiri: publice și private. În ceea ce priveşte lucrările ce pot fi efectuate, acestea vor consta în creș­terea eficienței energetice, rea­bi­li­tarea termică a fațadelor, acoperișului și subsolului, înlocuirea tâmplăriei, insta­la­ții termice și electrice eficiente din punct de vedere energetic, ges­tio­na­rea in­teligentă a energiei.