Politica si administratie

PSD a depus amendamentele la OUG privind plafonarea prețurilor la energie

PSD își respectă angajamentul de a susține modificarea OUG 119/2022 astfel încât prețurile plafonate să se raporteze la consumul curent și nu la cel din 2021.
Amendamentul PSD depus la comi­siile de specialitate din Senat sti­mu­lează cetățenii să facă economie la ener­gia electrică, ceea ce sprijină efor­tul României de a reduce consumul național cu 10%, conform obiectivelor stabilite de Comisia Europeană. Sti­mu­lând cetățenii să facă economie, nu va mai fi nevoie de reglementări care să impună prin forță reducerea con­su­mu­lui, așa cum se întâmplă în alte state ale Uniunii.
Pe cap de locuitor, România con­sumă cea mai puțină energie din Europa, respectiv 2,4 megawatt. Prin comparație, un român consumă de 2,5 ori mai puțină energie decât un ce­tă­țean german al cărui consum este în jur de 6,5 megawatt. Anul acesta, con­form INS, la nivel național, s-a con­su­mat cu 5,2% mai puțină energie elec­trică. La nivel de populație, deja există un consum cu 8% mai puțin. Reacția românilor la îndemnul de a economisi, venit din partea autorităților, este una corectă și românii au înțelepciunea de a face economii, atât cât au nevoie și nu sunt necesare alte reglementări care să impună măsuri în scopul eco­nomisirii.
Singura zonă în care s-ar mai putea face economie este zona publică (ilu­minatul public, instituții publice..) și re­prezentanții PSD consideră că sunt necesare programe majore, susținute și cerute în vederea instalării de pa­nouri fotovoltaice pe clădiri, pentru acoperirea consumului de electricitate din sistemul public.
În amendamentul PSD dispare ra­portarea la consumul din anul 2021.
De asemenea, este clarificat faptul că în cazul consumatorilor care se în­ca­drea­ză într-un consum de 300 kWh/lună, doar ceea ce depășește suma de 255 kWh, adică 45 kWh, se plătește la preț neplafonat și nu întreaga factură. Ini­țial, reieșea faptul că prețul plafonat se acordă doar pentru cei care în prezent se încadrează în maximum 255 kWh/lună.
În fața anotimpului rece provocările cresc atât pentru Coaliția de guver­na­re cât și pentru fiecare cetățean în parte. PSD militează pentru o viață demnă pentru români și pentru ca România să aibă o stabilitate eco­no­mică și politică în această perioadă.
Măsurile cu care vine PSD sunt făcute de oameni și sunt pentru oa­meni.

Ilie Toma,
deputat PSD Hunedoara