ComunitatePolitica si administratie

Investiție europeană pentru siguranța pacienților, la Sanatoriul din Brad

Magdalena Șerban

Pandemia a pus presiune pe cir­cu­i­tele electrice ale majorității unităților medicale din România, așa că mai mult ca niciodată s-a resimțit nevoia unor modernizări pe acest palier. Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad, subordonat Consiliului Județean Hunedoara, va beneficia de un astfel de demers investițional, autoritatea ju­dețeană semnând, recent, con­tractul de finanțare pentru un proiect necesar pentru creșterea siguranței pacienților.

S-a rezolvat o problemă veche!
Fiind aprobată cererea de finanțare europeană și parafându-se deja con­tractul de către președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad va trece printr-un proces de moder­ni­zare ce implică lucrări în valoare de 2.475.346 de lei. Foarte important e că toate eventualele cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementarii se vor asigura din bugetul propriu al ju­dețului, deci nu vor afecta bugetul de func­ționare al instituției sanitare. Rea­min­tim că proiectul cuprinde elabo­ra­rea unei documentații tehnice de exe­cuţie a instalațiilor electrice, solicitarea unui spor de putere până la puterea activă simultan absorbită de 280 kW, înlocuirea transformatorului electric, a blocului de măsură şi protecţie, insta­larea unei firide de distribuţie în incinta generatorului existent din care se va rea­liza distribuţia în cele două tablouri și totodată se are în vedere achiziţio­narea unui nou grup electrogen de 300 kVA, precum și instalarea a două ta­blouri electrice generale, unul destinat corpului A şi celălalt pentru corpul ad­mi­nistrativ, staţiei de oxigen şi centralei termice exterioare; realizarea prizei de pământ pe acelaşi traseu cu cablurile de alimentare a tablourilor, instalarea unei piese de separare la toate racor­durile prizelor de pământ a tablourilor existente precum şi la cele ce se vor proiecta şi instala; reproiectarea şi mo­dernizarea/completarea tuturor ta­blou­rilor electrice. Vor fi înlocuite ca­blurile de alimentare a tablourilor elec­trice generale, ale celor principale şi ale celor secundare din corpul A de clădire, cu unele din cupru, care îndeplinesc con­diţiile de securitate la incendiu şi de stabilitate termică și se va trece la proiectarea şi instalarea unor cabluri de alimentare noi, trifazate, din cupru.