Comunitate

Proprietarii maşinilor mai vechi de 15 ani primesc 3.000 de lei în schimbul casării lor. Primăria Beriu îşi ajută cetăţenii

Magdalena Șerban

Prin programul lansat de Adminis­trația Fondului pentru Mediu (AFM), se vor putea casa mașini mai vechi de 15 ani, fără obligația de a cumpăra una nouă, primindu-se pentru casare și radiere suma de 3.000 lei. Auto­ritatea publică din Beriu a semnat con­tractul pentru 50 de autove­hicule.

Reguli
Una dintre noile reguli ale progra­mu­lui stabilește că cei care vor primi 3.000 de lei pentru casarea unei ma­șini vechi nu vor putea să-și cumpere, timp de trei ani, o mașină cu un nivel de poluare mai mic de Euro 5. Înainte, restricția viza mașinile cu normă de poluare de până la Euro 4. De ase­menea, procentul de fi­nan­țare acordat a fost modificat la 80% de la Adminis­trația Fon­dului pentru Mediu (AFM), adică 2.400 de lei, iar 20 la sută de la primărie, mai exact 600 de lei. Înainte, stimu­len­tul pentru casa­rea unei mașini vechi trebuia aco­perit în mod egal de AFM și de ad­ministrația lo­cală. „Pro­prie­tarii (per­soane fizice) care do­resc să aplice trebuie să aibă domiciliul sau reședința pe raza comunei Beriu, să nu aibă restanțe la plata taxelor, impo­zitelor, amenzilor și contribuțiilor către buge­tul local și cel de stat, să nu aibă condamnări definitive pentru infrac­țiuni împotriva mediului și să nu folo­sească aceeași mașină pentru a obține alte finanțări din alte programe. Toto­dată, o altă condiție e ca ve­hiculele uzate să fie înmatriculate pe numele lor de cel puțin 5 ani. Ei trebuie să se înscrie prin aplicația creată pe site-ul www.afm.ro, urmând ca AFM să trans­mită către noi lista acestora. Trebuie făcută cerere și apoi aduse documen­tele justificative. Noi îi vom sprijini cu ce au nevoie. Am semnat contractul cu AFM, e trimis, iar când vom ajunge în posesia lui, după ce va fi înre­gistrat, aș­teptăm undă verde să trecem la următorul pas. Ne-am gândit să întin­dem o mână de ajutor, prevăzând o alo­care bugetară pentru acest de­mers ce implică și bu­ge­tul comunei, nu doar bani de la AFM. E vorba de cetățenii noșt­ri. Pentru ei fa­cem asta”, a anunțat pri­ma­rul din Beriu, Moise Emil Bîc (foto).

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.