Comunitate

Gurasada: Apel pentru colectarea separată a deşeurilor

Magdalena Șerban

Recent, a fost lansată campania de informare și conștientizare “Respon­sa­bilita­te socială – colectare se­pa­rată”, fiind semnat un parteneriat între Garda Națională de Mediu și Asociația Comunelor din România (ACoR) pentru o gestionare mai efi­cientă a deșeurilor la nivelul acestor unități administrativ-teritoriale. La Gurasada, conducerea publică locală face un apel la punerea în practică a acestei campanii.

La fel ca într-o gospodărie
Campania se va desfășura până în 31.08.2023, sub sloganul „Colec­tare separată pentru comuna ta curată” și are drept scop sensi­bilizarea cetățe­nilor cu privire la colectarea separată, prevenirea generării de deșeuri și redu­cerea abandonării aces­tora, urmărin­du-se mo­dul în care primăriile au imple­mentat sistemul, asigurând colectarea se­parată pentru cel pu­țin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă; infor­marea localnicilor privind graficul de co­lectare a deșeurilor ge­nerate, pe tipuri și ca­tegorii; cooperarea și recep­ti­vitatea pentru des­fășurarea campa­niei, precum și asigu­ra­rea campaniilor de deba­ra­sare fără plată a deșeurilor de hârtie și carton, sticlă, me­tal, mate­riale plastice, lemn, textile, ambalaje, DEEE, deșeuri de ba­terii și acumulatori, ulei vegetal uzat și deseuri volumi­noase, inclusiv saltele si mobilă. „Ges­tio­narea corectă a tot ceea ce cons­tituie deșeuri este esențială în viața oricărei comunități. E ca și când faci curat într-o casă, dar arunci în curte tot ceea ce găsești, de la haine la te miri ce alte lucruri care nu-ți mai folosesc. Nimic organizat, totul fără noimă. La fel e și într-o comună. Ce s-ar întâmpla dacă am arunca, deodată, cu toții, di­ver­se, în același loc ori pe stradă sau pe unde ne este mai comod? De asta este un proces important cel de înțelegere și apoi respectare a pașilor ce trebuie urmați, astfel încât circuitul deșeurilor să fie unul firesc. Colectarea selec­tivă este una dintre etapele reci­clării, îm­preună cu separarea și pro­cesarea unora dintre compo­nen­tele deșeurilor. Practic, a­proape toate materialele ce com­pun de­șeurile se pot reci­cla, dacă suntem atenți la modul în care facem acest lucru: hârtia, sticla, plasticul, aluminiul, me­talul sau lemnul. Vă reamintesc faptul că toate resur­sele plane­tei sunt li­mitate, iar na­tura nu trebuie omo­râtă de noi, oamenii. În plus, prin reciclare, se cre­ează noi re­surse. Vă rog mult să analizați și să res­pectați. Ope­ratorul de salubritate se va ocupa de restul. Mult bine și spor în tot ce faceți”, a trans­mis pri­marul din Gurasada, Silviu Nan (foto).

 

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura