Mesagerul financiar-fiscal

Proiect pentru modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Nereţinerea sau neîncasarea, reţinerea şi neplata ori, după caz, încasarea şi neplata, în tot sau în parte, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a unor impozite şi contribuţii va fi, din nou, incriminată ca faptă de evaziune fiscală.
Fundamentarea Proiectului Ordonanţei de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi constatarea evaziunii fiscale, …, are în vedere, în principal, următoarele:
a) necesitatea responsabilizării angajatorilor în ceea ce priveşte plata la timp a contribuţiilor sociale obligatorii – în condiţiile în care sarcina fiscală a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a fost transferată în totalitate în sarcina angajatului, angajatorul urmând ca, în continuare, să stabilească, să reţină, să declare şi să plătească obligaţiile datorate;
b) refacerea mijlocului legal de protecţie a bugetului general consolidat al statului, dar şi a persoanelor cărora li s-au reţinut impozitele cu diferite destinaţii (contribuţii, impozite etc.), dar nu au fost virate la bugetul general consolidat.

Astfel, în proiectul actului normativ se prevede „Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la şase ani nereţinerea sau neîncasarea, reţinerea şi neplata ori, după caz, încasarea şi neplata, în tot sau în parte, cu intenţie, în cel mult 30 zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege. Neplata cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi contribuţiilor prevăzute în anexă constituie infracţiune şi atunci când neplata este consecinţa utilizării acestor sume în alte scopuri”.
Concret, anexa proiectului de act normativ cuprinde 32 de impozite şi contribuţii care vor intra sub incidenţa prevederilor art. 6 din Lege, astfel:
1. Impozitul pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică română;
2. Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală;
3. Impozit pe venitul din salarii şi asimilate salariilor;
4. Impozitul pe veniturile din arendă;
5. Impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi;
6. Impozit pe veniturile sub formă de dividende;
7. Impozitul pe veniturile impozabile obţinute din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii;
8. Impozitul pe veniturile din pensii;
9. Impozitul pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc;
10. Impozitul pe veniturile din alte surse;
11. Impozitul pe veniturile obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică şi o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II din Codul fiscal;
12. Impozitul pe veniturile obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică şi o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III din Codul fiscal;
13. Impozitul pe veniturile obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică sau orice altă entitate – asociere fără personalitate juridică şi o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016, conform contractului de asociere, determinate potrivit prevederilor titlului II;
14. Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor;
15. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor;
16. Impozitul pe veniturile din dobânzi obţinute de un nerezident, primite de la un rezident;
17. Impozitul pe veniturile din dobânzi obţinute de un nerezident, primite de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă dobânda este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;
18. Impozitul pe veniturile din redevenţe obţinute de un nerezident, primite de la un rezident;
19. Impozitul pe veniturile din redevenţe obţinute de un nerezident, primite de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă redevenţa este o cheltuială a sediului permanent/ a sediului permanent desemnat;
20. Impozitul pe veniturile din comisioane obţinute de un nerezident, primite de la un rezident;
21. Impozitul pe veniturile din comisioane obţinute de un nerezident, primite de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă comisionul este o cheltuială a sediului permanent/ a sediului permanent desemnat;
22. Impozitul pe venituri din activităţi sportive şi de divertisment desfăşurate în România obţinute de un nerezident, indiferent dacă veniturile sunt primite de către persoanele care participă efectiv la asemenea activităţi sau de către alte persoane
23. Impozitul pe venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanţă din orice domeniu, obţinute de un nerezident, dacă aceste venituri sunt obţinute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România;
24. Impozitul pe venituri reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice străine care acţionează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române;
25. Impozitul pe venituri din servicii prestate în România obţinute de un nerezident, exclusiv transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport;
26. Impozitul pe venituri din profesii independente desfăşurate în România, obţinute de un nerezident – medic, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor şi alte profesii similare – în cazul când sunt obţinute în alte condiţii decât prin intermediul unui sediu permanent sau într-o perioadă ori în mai multe perioade care nu depăşesc în total 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat;
27. Impozitul pe venituri din premii acordate la concursuri organizate în România, obţinute de un nerezident;
28. Impozitul pe veniturile din dividende obţinute de un nerezident, primite de la un rezident;
29. Impozitul pe venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operaţiunii de fiducie;
30. Impozitul pe venituri obţinute de un nerezident, la jocurile de noroc practicate în România, pentru toate câştigurile primite de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc, exclusiv jocurile de noroc prevăzute la art. 110 alin. (7) din Codul fiscal;
31. Impozitul pe veniturile realizate de nerezidenţi din lichidarea unei persoane juridice române;
32. Impozit datorat pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
33. Proiectul de act normativ nu se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, acesta are nevoie de aprobarea Executivului şi publicarea în Monitorul Oficial.

 

Societatea TVG TAX S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura