Comunitate

Program pilot pus la cale de şefii DSP-urilor din Banat

Ieri, 21 iulie 2021, s-a sărbătorit Ziua Banatului, o zi importantă pentru noi toţi şi îndeosebi pentru Direcţiile de Să­nătate Publică Judeţene: Arad, Hune­doa­ra şi Timiş, ai căror directori exe­cutivi: Dr. Timiş Horea Sorin – DSP Arad, Ec. Mezei Ioan Sebastian – DSP Hune­doara şi Dr. Cioca Flavius – DSPJ Timiş – coordonator pe Regiunea de Dezvoltare Vest, s-au întrunit în vederea constituirii Alianţei Vestului pentru Sănătate Publică.

Echipe comune de control
Aceasta are drept scop implementarea unei Strategii de Sănătate pe Regiunea VEST într-un program pilot de dezvoltare regională pentru sectorul sanitar, pe şase componente strategice:digitalizarea DSP-urilor prin implementarea de soluţii inteli­gente de eHealth, analiza nevoilor de servicii medicale, optimizarea transferurilor interju­deţene a pacienţilor, optimizarea resurselor umane în domeniul sanitar la nivel de re­giune, realizarea unor echipe comune de con­trol interjudeţene, elaborarea de politici de sănătate publică la nivel regional.
Transformarea digitală a sistemului de sănătate oferă mijloace de eliminare a com­partimentării acestuia, prin facilitarea punerii în comun a informaţiilor între autorităţile de sănătate publică. Mijloacele sigure şi rapide de transmitere a informaţiilor colectate de diferiţi agenţi reprezintă o condiţie necesară pentru coordonarea serviciilor de asistenţă medicală şi pentru tratamentul global al pacientului. Procesul de digitalizare se ra­portează la accesul rapid, schimbul şi par­tajarea de date care facilitează adoptarea unei decizii medicale. Schimbul de date electronic între profesioniştii din domeniul sănătăţii generează plus-valoare directă pentru calitatea asistenţei medicale.

Colaborare
Întâlnirea de lucru a a avut loc la sediul Di­recţiei de Sănătate Publică Timiş iar la finalul acesteia a fost semnat un protocol interju­deţean de colaborare, într-o zi importantă şi cu semnificaţie istorică pentru regiunea noas­tră (Acum 303 ani, în 21 iulie 1718 a fost semnat Tratatul de la Passarowitz, fapt ce marchează începutul dezvoltării moderne a Banatului.). Această acţiune comună repre­zintă un prim pas în eficientizarea şi redu­ce­rea timpului de soluţionare a cererilor cetă­ţenilor, constituind un progres în sănătatea publică.
Totodată, ieri la sediul Universităţii de Me­dicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timi­şoara, a avut loc o întâlnire de lucru cu prof. univ. dr. Octavian Creţu, rectorul acestei ins­tituţii, ocazie cu care au fost trecute în revistă necesităţile sistemului medical din cele 3 judeţe, în vederea asigurării unei bune colaborări între instituţia de învăţământ şi direcţiile de sănătate publică. În prezent, pe lângă locaţiile de învăţământ ale Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara existente în Timişoara şi Lugoj, func­ţionează în Deva, o unitate de învă­ţă­mânt – extensie a aceleiaşi universităţi, care pregăteşte asistenţi de medicină generală cu licenţă.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.