Politica si administratie

Problema medicilor rezidenți, tratată cu indiferență și aroganță de către Ministerul Sănătății

În calitate de parlamentar, am venit în sprijinul medicilor care au promovat examenul de rezidențiat, dar cărora nu li s-a alocat un post pentru a profesa. Avem în această situație peste 200 de absolvenți ai facultăților de medicină. În fiecare an, Ministerul Sănătății a su­plimentat posturile pentru medicii re­zidenți. Anul acesta, însă, sub con­du­cerea ministrului Alexandru Rafila, rezidenții sunt lăsați de izbeliște. Asta, în condițiile în care, în România există o nevoie acută de medici.
Am solicitat o întrevedere cu ministrul Sănătății sau cu un reprezentant al insti­tuției, în cadrul programului de audiențe, pentru a obține o clarificare cu privire la această problemă. Însă, la sediul mi­nisterului am fost tratați cu indiferență. Ni s-a răspuns cu aceleași tertipuri că: „toți secretarii de stat sunt ocupați”. Cu ce anume sunt ocupați nu ni s-a spus. Nimic nu i-a determinat pe funcționarii din minister să stea cu noi la discuții, așa cum ar trebui să se procedeze cu fiecare cetățean înscris în audiență. Ministerul Sănătății a demonstrat că este indi­fe­rent la problemele oamenilor. Funcțio­narii publici nu au avut bunăvoința să ne acorde timp, deși sunt remunerați cu salarii consistente, provenite din im­po­zitele și taxele plătite de către români. Între minister și cetățeni este o ruptură profundă, pe care nu are cine să o vindece. Practic, Ministerul Sănătății se auto-vătămează prin modul iresponsabil cu care tratează o problemă atât de importantă.
Revenind la situația medicilor re­zi­denți, trebuie să menționez că uni­ver­si­tățile de medicină au transmis către Ministerul Sănătății cereri de supli­men­tare a posturilor la Rezidențiat. Există dovezi certe în acest sens. Este nevoie doar ca ministrul Sănătății să aprobe finanțarea acestor posturi. Însă, domnul ministru Rafila refuză să facă acest lu­cru, prevalându-se de diverse pretexte, nedemne de o persoană care vine din același mediu profesional ca și cei 200 de absolvenți de medicină.
Valentin Perduș, unul dintre medicii rezidenți lăsați fără post, s-a aflat îm­pre­ună cu mine la ușa Ministerului Sănătății. Acesta a primit deja oferte din partea unor spitale din Franța și Germania, unde este acceptat ca medic de Anestezie și Terapie Intensivă, fără a avea rezi­den­țiatul absolvit. Deocamdată, nu acceptă aceste oferte. Valentin Perduș își do­reș­te să rămână în țară, vrea să profeseze pentru conaționalii săi. Acesta a fost ac­ceptat să profeseze în perioada pan­de­miei pe secția de Terapie Intensivă, într-un spital din Timișoara. Acum, Ministerul Sănătății refuză să-i aloce un post. Ce s-a schimbat de atunci până acum nu știm, pentru că nevoia de cadre medicale în spitalele din România este din ce în ce mai mare, iar medici care optează pentru un post în străinătate sunt din ce în ce mai mulți. Refuzul ministrului Rafila de a suplimenta posturile de medici rezidenți este unul dintre gesturile iresponsabile ale autorităților române, din șirul nume­roaselor măsuri care, practic, au alungat medicii din țară.
Voi continua demersurile inițiate în cali­tate de parlamentar pentru a-l de­ter­mina pe ministrul Sănătății să aloce pos­turi de medic rezident pentru toți ab­sol­venții care au trecut acest examen. Pe această cale, fac un apel către medicul Alexandru Rafila, dorindu-mi să-l sen­si­bi­lizez, nu atât față de situația reziden­ților, cât în privința pacienților care nu au acces la servicii de sănătate. Domnule Alexandru Rafila, imaginați-vă că la ușa spitalelor sunt părinții sau rudele dum­nea­voastră, care stau la coadă, în spe­ranța că vor reuși să beneficieze de o in­vestigație medicală, la un medic român, care investighează zeci de pacienți într-o singură zi. Imaginați-vă că rudele dumneavoastră sunt nevoite să aștepte câteva luni pentru a ajunge să fie tratate de un medic foarte solicitat, așa cum sunt toți medicii noștri. Poate atunci veți înțelege în ce situație se află pacienții români și poate veți conștientiza nevoia de a păstra medicii în țară și de a crește numărul de posturi în spitale.

27. 07. 2023.
Deputat Anamaria Gavrilă
Circumscripția electorală 22 HUNEDOARA