Politica si administratie

Primarul Florin Oancea: Susținem învățământul dual cu toată forța

Adriana Năstase
Se știe că una dintre prioritățile edi­lului șef al Devei, Florin Oancea (foto), este învățământul, asigurarea unor condiții excelente pentru elevi și o infrastructură modernă. Florin Oancea ne spune și de ce se investește în învățământul dual și ce proiecte prin PNRR se derulează în reședința de județ privind școlile.
Reporter: Învățământul dual este la mare căutare, tocmai pentru că tinerii pot avea un loc de muncă după absol­vire. Susțineți această formă de învă­țământ?
Florin Oancea: Învăţământul profe­sio­nal în sistem dual este o formă de pre­gătire a absolvenţilor de gimnaziu prin implicarea directă a operatorilor eco­nomici în procesul de formare pro­fesională, astfel încât la finalul anilor de studiu, absolvenţii vor avea asigurat un loc pe piaţa forţei de muncă. În acest, sens municipalitatea a încheiat con­tracte de parteneriat, începând cu anul 2022 cu Liceul Tehnologic ”Transil­va­nia” Deva, Liceul Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva și operatori eco­nomici, iar în cadrul acestor parte­ne­riate, municipiul Deva a alocat sume pen­tru masa caldă a elevilor din învă­ță­mântul dual în valoare de 72.542 de lei. 
Reporter: Continuați și în acest an cu colaborările cu licee și agenți eco­nomici?
Florin Oancea: În anul 2023, mu­ni­cipalitatea urmează să încheie con­tracte de parteneriat și cu Liceul Teh­no­logic „Grigore Moisil” Deva și operatori economici în vederea formării pro­fe­sionale a unor elevi, alocând în acest sens sume pentru masa caldă a a­cestora. Întrucât susținem dezvoltarea învățământului dual, municipalitatea a depus proiectul ”Dezvoltarea și ope­ra­țio­nalizarea Consorțiului Regional In­tegrat pentru Învățământ Dual Deva și construirea Campusului Profesional integrat Deva”, în vederea obținerii fi­nan­țării prin Planul Național de Redre­sare și Reziliență, în cuantum de 115.939.111 de lei, reprezentând echi­valentul a 23.431.036 de euro.
Pentru că susținem performanța în Educație, ne-am asociat cu Inspec­toratul Școlar Județean Hunedoara în vederea organizării și finanțării olim­pi­adelor școlare organizate în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Deva, iar în acest sens, în perioada 2017-2023, am alocat de la bugetul local al municipiului Deva suma totală de 285.601 de lei.
Reporter: Folosiți banii din Planul Națio­nal de Redresare și Reziliență pentru școli? Ce proiecte aveți în acest sens?
Florin Oancea: În ultimul an s-au sem­nat contracte de finanțare neram­bur­sabilă prin PNRR pentru renovarea ener­getică a altor spații aparținând uni­tăților de învățământ, ce cuprinde atât cheltuielile nerambursabile, cât și con­tribuție proprie în valoare totală de 73.550.780 de lei, astfel: Renovarea energetică a Grădiniței cu Program Pre­lun­git nr. 2, Renovarea energetică a Gră­di­niței cu Program Normal nr.3, Reno­va­rea energetică a Școlii Generale situată pe strada str. Bejan, nr. 10 a­par­tinand Li­ce­ului Tehnologic “Dragomir Hurmuzescu”, Renovarea energetică a Clădirii Liceului de Arte “Sigismund Toduță” – Locația B – Str. Horea, Reno­varea energetică a Grădiniței și a Clă­dirii Liceului de Arte “Sigismund Toduță” – Str. Ciprian Porumbescu, nr.4, Reno­va­rea ener­ge­tică a Școlii Generale situată pe Bdul. Dacia, nr.8 aparținând de Liceul Teh­no­logic “Transilvania”, Renovarea ener­ge­tică a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 7 – Aleea Patriei, nr. 6, Renovarea e­ner­getică a Clădirii Internatului Colegiului Național Pedagogic “Regina Maria”.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.