Politica si administratie

Primarul din Simeria nu renunță. Investiții de zeci de milioane de euro în oraș

Încă două blocuri vor fi construite în noua zonă rezidențială a orașului Simeria, cartierul „Traian”. Anunțul a fost făcut de edilul șef al orașului.

Achiziția lucrărilor
„Agenția Națională de Locuințe m-a informat, prin adresa înregistrată cu nr. 2458/22.02.2024, că orașul Simeria este inclus în lista ((INVESTIȚIILOR NOI)) prin programul de construcții de locuințe pentru tineri. Proiectul a fost depus spre finanțare în anul 2022 și prevede construcția a două blocuri P+3E cu un total de 40 apartamente (20/bloc). Proiectul are o valoare de peste 1.800.000 de euro. Pentru car­ti­e­rul rezidențial Traian, mai avem deja un contract de finanțare cu fonduri euro­pene, pentru construcția a trei blocuri nZEB+ pentru tineri. Valoarea acestui proiectul este de aproape 1.600.000 de euro. Pentru această in­vestiție, anul acesta vom demara pro­ce­dura de achi­ziție a lucrărilor”, a declarat Iulius Bedea (foto), primarul orașului Simeria.

Condiții
Cele 5 blocuri pentru tineri (3 nZEB+ și 2 ANL) vor fi integrate în noul cartier rezidențial „Traian” din Simeria. Aici vor fi 7 blocuri pentru tineri cu 98 apar­ta­mente, 15 case pentru tineri (n.r.-vor fi date terenuri tinerilor pentru cons­truc­ție), grădiniță, un complex comercial, loc de joacă, infrastructură stradală, parcări și iluminat public, zone verzi și pietonale, inclusiv mobilier urban.
„Tinerii interesați pentru obținerea unei locuințe în regim de închiriere, sunt invitați să depună o cerere la sediul Primăriei orașului Simeria, în care să fie menționate datele de contact, însoțită de o copie după cartea de identitate. Condițiile de acces la locuință sunt ur­mă­toarele: Titularul cererii de repar­ti­zare a unei locuințe pentru tineri, des­ti­nată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data de­punerii cererii și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 60 luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu. Apoi, titularul cererii de locuință și ceilalți membrii ai familiei acestuia – soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia – trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, atât în orașul Simeria, cât și după caz, în localitatea din afara oraşului Simeria unde își desfășoară activitatea titularul cererii de locuință. Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activi­tatea în orașul Simeria sau în localitățile limitrofe.
Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cu­prinse în programul de construcții de lo­cu­ințe pentru tineri, destinate închi­ri­e­rii”, a declarat Iulius Bedea, primarul ora­șului Simeria. (A.N.)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura