ComunitatePolitica si administratie

Primarul din Petrila, apel către IMM-uri

Magdalena Șerban

Programul Tranziție Justă (PTJ) răspunde nevoilor de investiții definite la nivelul planurilor pentru o tranziție justă (PTTJ) pentru județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, teritorii identificate pentru a fi sprijinite din Fondul alocat în perioada 2021 – 2027. Unul dintre cei mai vocali promotori în rândul primarilor din Valea Jiului este cel din Petrila, edilul știind foarte bine că este un tren ce nu trebuie pierdut, fiind o șansă reală pentru dezvoltarea zonei. Închiderea mi­nelor a lăsat un vid economic ce poate fi eliminat treptat, prin ex­ploa­tarea potențialului valoros.

Ghidul solicitantului poate fi consultat şi pe site-ul ADR Vest
„A fost prelungit termenul pentru depunerea proiectelor pentru investiții în dezvoltarea IMM-urilor din județul Hunedoara pentru Programul Tranziție Justă, pentru apelul Dezvoltarea între­prin­derilor și a antreprenoriatului din cadrul Programului Tranziție Justă, com­ponenta Investiții pentru dezvol­ta­rea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă. Noul termen până la care pot fi depuse proiectele este 20 mai 2024”, a trans­mis edilul-șef din Petrila, Vasile Jurca (foto). Reamintim că județul Hunedoara va beneficia de aproximativ 181 de milioane de euro pentru investiții pro­ductive în IMM-uri, din care aproape 49 de milioane de euro pentru investiții directe în Valea Jiului, prin ADR Vest, în calitate de Organism Intermediar pen­tru Programul Tranziție Justă. Valoarea finanțării nerambursabile care poate fi acordată pentru un proiect sub formă de ajutor de stat regional/ ajutor de minimis este de minimum 200.000 de euro și maximum 8.000.000 de euro – valoarea cumulată a celor două tipuri de ajutoare. În fapt, PTJ are ca obiectiv, în corelare cu stra­tegiile de dezvoltare ale teri­to­ri­i­lor pentru perioada 2021 – 2027, sprijinirea ­unei diversificări eco­no­mice durabile din punct de ve­de­re al mediului, în spe­cial a sectorului antreprenorial pro­duc­tiv mic și mijlociu, inclusiv a antre­pre­no­ri­a­tului feminin, în vederea creșterii com­pe­titivității și ca­pacității eco­no­miilor locale afectate de a genera locuri de mun­că durabile, sigure și cu un ni­vel de sa­la­ri­za­re atractiv. Zona vizată reprezintă teritoriul administrativ al județului Hunedoara, mai exact ITI Valea Jiului (în con­for­mi­tate cu prevederile HG 901/13.07.2022), respectiv Orașul Uricani, Municipiul Lupeni, Municipiul Vulcan, Orașul Aninoasa, Municipiul Petroșani, Orașul Petrila, inclusiv satele aparținătoare. Astfel, zonele vizate prioritar sunt cele defavorizate. De ase­menea, lor li se adaugă și comunitățile mar­gi­na­li­zate. „Pentru noi, fondurile euro­pene în general și fon­du­rile alocate prin Me­ca­nismul European de Tran­ziție Justă, în special, nu mai reprezintă o spe­ran­ță, ci o certitudine în construcția unei dez­voltări du­ra­bile”, a adă­u­gat edilul lo­cal.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura