ActualitateComunitate

Primarul din Cerbăl, Mircea Claudiu Costa, a semnat un nou contract de finanțare pentru dezvoltarea comunei!

În prezența ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Adrian – Ioan Veștea, primarul co­munei Cerbăl, Mircea Claudiu Costa, a semnat, miercuri, la București, un nou contract de finanțare, în valoare de 4 milioane de lei, pe Programul Na­țional de Investiții ”Anghel Saligny”.

Situație grea după inundații
Sunt fonduri provenite de la bugetul de stat, menite să conducă la dez­voltarea durabilă a tuturor localităților componente ale comunei Cerbăl. Atragerea de fonduri guvernamentale sau europene, care să vină în com­pletarea bugetului local, reprezintă o preocupare permanentă a primarului din Cerbăl, Mircea Claudiu Costa, care știe că acestea sunt o sursă valoroasă de finanțare a obiectivelor investi­țio­nale pentru orice localitate. ”Conti­nuăm să implementăm proiecte care să conducă la dezvoltarea tuturor lo­calităților componente și să creștem nivelul de trai al oamenilor din comuna noastră. În acest sens, săptămâna viitoare vom demara lucrări de mo­dernizare a infrastructurii pe mai multe drumuri de interes local”, a declarat Mircea Claudiu Costa, primarul co­mu­nei Cerbăl. Pe de altă parte, edilul din Cerbăl s-a dus la București, la întâlnirea de lucru cu ministrul Dezvoltării, Adrian – Ioan Veștea, nu doar pentru a semna contractul de finanțare pe PNI ”Anghel Saligny”, ci și pentru a încerca să im­pulsioneze adoptarea hotărârii de Guvern în vederea acordării de des­păgubiri pentru înlăturarea efectelor inundațiilor puternice din luna iunie.
”I-am prezentat domnului ministru situația dezastruoasă din comuna Cerbăl, dar și din întregul Ținut al Pădurenilor, creată ca urmare a inun­dațiilor puternice de la finele lunii iunie. Avem nevoie de sprijin financiar pentru a reface infrastructura distrusă de apele revărsate și pentru a înlătura efectele calamităților naturale și mi-am dorit să impulsionez adoptarea hotărârii de Guvern, astfel încât să beneficiem cât mai rapid cu putință de sumele de la bugetul de stat în acest sens”, a subliniat primarul din Cerbăl, Mircea Claudiu Costa. (C. P.)