Actualitate

INSEMEX Petroșani, prezent la cea de-a 23-a ediție a SGEM GeoConferences, manifestare de renume în partea central-estică a Europei

Magdalena Șerban

Printre specialiști din întreaga lume, cu experiență vastă în domeniile de in­te­res și provenind din institute de cercetare, universități și medii de afaceri, la SGEM GeoConferences or­ganizată recent, la Albena (Bulgaria), a fost prezentă o delegație de la Insti­tutul Naţional de Cercetare-Dez­vol­tare pentru Securitate Minieră şi Pro­tec­ţie Antiexplozivă – Insemex Petroşani, care a prezentat 30 de lucrări.

Cooperare mondială, dincolo de granițele geoștiințelor tradiționale
„Ne-am alăturat participanților din întreaga lume în eforturile de creare a acestei platforme dedicate cunoașterii, inovației, schimbului de idei și cu­noș­tințe. Diversitatea secțiunilor științifice abordate în cadrul evenimentului a fost remarcabilă, incluzând, printre altele, domenii precum Geologie, Hidro­ge­o­lo­gie, Inginerie Geologică și Geotehnică, Energie Verde, Minerit și Explorare, Informatică, Ecologie și Protecția Me­diului. Lucrările complete vor fi trimise pentru evaluare și indexare în cele mai prestigioase baze de date științifice internaționale, inclusiv Clarivative Analytics ISI Web of Science/Web of Knowledge, SCOPUS, Engineering Village/Compendex, CrossRef, Active DOI, ProQuest, EBSCOhost, British Library, Mendeley, Google Scholar, și altele. Conferința a reprezentat o ex­celentă oportunitate pentru disemi­na­rea rezultatelor cercetării și pentru­ do­bândirea de noi cunoștințe în domeniu. Totodată, unul dintre obiectivele principale ale SGEM GeoConferences este de a implica diverse instituții edu­ca­ționale, de afaceri, non-profit și poli­tice într-un dialog la scară largă, pentru a iniția o nouă modalitate de cooperare științifică la nivel mondial. Mulțumesc colegilor pentru întreaga implicare”, a transmis dr.ing. George Artur Găman (foto), directorul general al Insemex Petroşani şi preşedintele de onoare al Asociaţiei Salvatorilor Minieri şi de Suprafaţă. Cât privește SGEM, este un eveniment de renume, reunind timp de 23 de ani specialiști din diverse do­me­nii precum știința, cercetarea, teoria și practica. Astfel, facilitează schimbul de cunoștințe, descoperiri și tehnologii inovatoare între experți din întreaga lume. Toţi cei prezenţi la Albena deţin o bogată experienţă în ramurile de in­te­res, ceea ce constituie o bună opor­tu­nitate pentru diseminarea rezultatelor cercetării şi pentru acumularea de noi cunoştinţe în domeniu, dar şi pentru sta­bilirea şi consolidarea unor noi con­tacte comerciale.