Actualitate

Ce pipe au fost descoperite în Cetatea Devei

Cea mai recentă publicație a Mu­zeului Civilizației Dacice și Romane Deva este cartea ”Obiceiul fumatului în Transilvania (secolele XVII-XIX). Pipe descoperite în cetatea Deva”, scrisă de dr. Ionuț-Cosmin Codrea, arheolog MCDR.

Lot important
În patrimoniul Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva există un număr semnificativ de artefacte rezultate în urma săpăturilor arheologice desfă­șu­rate în Cetate. Printre acestea se nu­mă­ră 638 de fragmente de pipe, o colecție impresionantă, ”reprezentând în mo­men­tul de față, probabil, unul dintre cele mai importante loturi de pipe arheo­lo­gice de pe teritoriul României.” Cartea reprezintă o prezentare complexă asu­pra consumului de tutun și fumatului în Transilvania, în context european și chiar internațional, în sec. XVII-XIX, ”fiind pri­ma dintr-o serie care își propune să in­troducă în circuitul științific arheologia cetății Deva, urmărind o reconstituire is­to­rică complexă, care să redea cotidia­nul din spatele puternicelor ziduri de incintă, așa cum este reflectat acesta de urmele lăsate în pământ, de cioburile din lut, instrumentele din metal sau piatră sau, în modul cel mai realist, de mo­ne­dele pierdute ici și colo. Pipele sunt, în această reconstituire, unul dintre cei mai semnificativi indicatori, iar prelucrarea lor exhaustivă ne asigură un instrument de lucru pentru care nu putem să fim de­cât recunoscători. Cu siguranță aceasta va fi opinia oricărui arheolog implicat în cercetarea post-medievală și în pre­lucrarea materialelor arheologice, dar în același timp cartea va fi cu siguranță utilă studenților și cercetătorilor aflați în diferite stadii de perfecționare profe­sio­nală. De altfel, dincolo de calitatea șt­i­in­țifică remarcabilă, Ionuț-Cosmin Codrea ne oferă o lectură plăcută, agreabilă pen­tru orice cititor, nu neapărat fumător”.

Calea către reconstituirea istorică
„Autorul volumului, dr. Ionuț-Cosmin Codrea, specializat în perioada evului mediu, ”a participat la toate campaniile de cercetare arheologică a cetății Deva și a rămas reprezentantul arheologilor în șantierul de restaurare pentru aproape un deceniu, asistând practic toate miș­cările de pământ care s-au făcut acolo. Ca și ceilalți membri ai colectivului de arheologi, a participat la documentarea săpăturilor, la analiza documentațiilor și la inventarierea preliminară a ma­te­ri­a­lelor arheologice, fiind unul dintre autorii rapoartelor tehnice de săpătură întoc­mite în diferite etape. Această în­de­lun­gată experiență a pus fundamentul unei cunoașteri profunde a cetății în an­sam­blul ei, dincolo de aparențele actuale, și a deschis calea către reconstituirea is­torică pe multiple paliere(…). Cercetarea întreprinsă de Ionuț-Cosmin Codrea a produs, fără îndoială, o lucrare de refe­rință pentru cunoașterea acestei ca­te­gorii de artefacte în Europa central-es­tică, ale cărei ecouri se vor resimți din plin în cercetarea internațională”, anunță cei de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane. (A. Năstase)