Comunitate

ADI SGD Hunedoara și Supercom, campanie de informare despre colectarea corectă a deșeurilor. Nu se poate civilizație, în haos! Drepturi, dar și obligații pentru cetățeni, stipulate prin lege

Magdalena Șerban

Fără să fim uniți în jurul obiectivului de a crește gradul de colectare separată și gestionare eficientă a deșeurilor nu vom putea mișca nimic, sunt de părere reprezentanții ADI SGD Hunedoara și operatorul de salubritate Supercom, care și-au dat mâna într-o campanie de informare a populației și totodată de conștientizare. În următoarea perioadă, 100.000 de broșuri vor fi distribuite la nivel de județ. Ele nu conțin doar un apel la responsabilitate civică, ci și îndru­mare și detalii legate de sancțiuni.

Responsabilitatea e a tuturor
„Obligații există pentru toate părțile, de la primării și operator și până la cetățeni. Ele sunt impuse în temeiul legii tocmai în ideea de a fluidiza și de a elimina pro­ble­mele care pot apărea în procesul de co­lect­are și gestionare a deșeurilor. Pe acest considerent, împreună cu Supercom am demarat o campanie de informare și conștientizare la nivelul județului. Infor­mațiile le-am sintetizat într-o broșură. Trebuie să se înțeleagă foarte clar că NU operatorul este cel care depune de­șeurile separat. El este cel care co­lec­tează separat, însă poate face asta doar în măsura în care cetățeanul depune separat. Altfel, colectează ceea ce gă­sește. (…) Este oarecum un mit faptul că indiferent cum aruncăm deșeurile, ele sunt ridicate de către operator, la grămadă. Fals! În mediul rezidențial și în cel rural se ridică separat (sacul galben, respectiv albastru), sistemul funcționând foarte bine. Problema însă este la regimul plurifamilial (colectiv), în orașe. Sunt acele platforme mari unde se aruncă, iar în unele zone, deșeurile se ridică și de două ori pe zi, cantitățile fiind mari. Operatorul are temă de la noi să ridice tot ce găsește. Așa că ridică tot, însă aici intervine nevoia de educare a populației, pas cu pas. Credem că pu­terea exemplului e cel mai bun profesor în direcția asta. Nu se poate ca peste noapte toată lumea să devină corectă și să arunce sortat, știm foarte bine, dar cu siguranță că în timp, cu bunăvoință și văzând că alții sunt corecți, se va ajunge la mai bine. La un moment dat, vom fim ordonați”, a transmis Dan Stoian (foto), directorul executiv al ADI – Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara.

De ce este atât de important să ținem cont de specificul culorilor
„Mecanismul e foarte simplu: dau un exemplu. În momentul în care în con­tainerul galben e aruncată o pungă cu mixt redizual, automat devine un deșeu infestat. Nu poți să-l iei și să-l duci în stația de sortare, pentru că ar infesta tot ce e acolo. Deci o singură pungă cu deșeuri reziduale mixte la 1,1 mc de container e suficientă ca acesta să fie infestat. Sigur că operatorul îl va ridica, dar va fi pus la deșeuri mixt reziduale”, a subliniat directorul, care a făcut un apel să dobândim această sarcină sub formă de reflex, indiferent de generația din care facem parte. De la cei mici, la seniori. De la cei cu studii superioare sau medii, până la cei fără. Nu contează. Suntem egali în drepturi și obligații. ,, Nu e de neglijat că pregătim licitația pentru un operator ce va presta în județ aceste servicii pe o perioadă de 10 ani. Conform caietului de sarcini, trebuie să aducă investiții de 52 de milioane de lei, adică undeva la 10,5 milioane de euro, materializate sub formă de pubele, containere, platforme și alte echipamente. Repet, rămânem realiști, nu se poate totul deodată, dar la un moment dat cred că trebuie să fie firesc să avem un comportament civilizat și un spirit civic asumat”, a mai adăugat Dan Stoian.

Se aplică sancțiuni
Legat de pliantul ce urmează să fie dis­tri­buit, mesajul este transmis punc­tual, evidențiindu-se modalitatea co­rec­tă de depunere a deșeurilor, adică ți­nându-se cont de containere și culori. De ase­me­nea, s-au stipulat și sanc­țiu­nile care pot fi date în cazul neres­pec­tării preve­de­ri­lor legale. Tot aici vor găsi și datele de iden­ti­ficare și contact ale ope­ratorului, astfel, cei interesați pu­tând să ia legă­tura cu reprezentanții socie­tății, în cazul în care există ne­mulțumiri ce trebuie sesizate. Sunt 100.000 de broșuri ce vor fi dis­tribuite cu ajutorul monitorilor ADI SGD Hunedoara, cu sprijinul opera­to­ru­lui (prin angajații săi), dar și prin UAT-uri. Rea­min­tim că ne­res­pectarea cadrului legislativ prevăzut prin OUG 92/2001 se cons­ti­tuie contra­venţie şi se sancţio­nea­ză cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei pen­tru per­soanele fizice şi de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juri­di­ce, în cazul încălcării dispoziţiilor art. 8.