Politica si administratie

Primăria din Sântămăria Orlea, în casă nouă

Sâmbătă, 10 septembrie 2022, în prezența consilierilor locali și a angajaților primăriei cât și a altor invitați și participanți, a avut loc inaugurarea noului sediu al primăriei comunei Sântămămăria-Orlea.
Lucrările la noul sediu de primărie au început în anul 2020 și au fost finalizate în anul 2022, iar investiția în clădire și în tot ceea ce aparține ca funcțiune interioară și exterioară s-a realizat cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării și de la bugetul local.
Sediul de primărie are în funcțiune 12 birouri, o sală festivă, o sală de ședință, 2 oficii, 2 grupuri sanitare, 2 camere tehnice, 3 parcări în suprafață de 1500 mp și alei cu spații verzi în suprafață de 3500 mp. Birourile au fost dotate cu mobilier, rețea de echi­pamente IT performante și au fost montate camere de suprave­ghere video în interior și în exterior, precum și un generator electric. Este un sediu nou, utilat modern, care sperăm că va servi mult mai bine intereselor cetă­țenilor comunei.
Pentru toate proiectele și investițiile realizate, în toată această perioadă am avut sprijinul și implicarea Con­siliului local al Comunei Sântămăria-Orlea precum și al colegilor din pri­mărie, fapt pentru care le mulțumesc și sunt convins că împreună vom lucra și de acum încolo pentru alte proiecte și investiții necesare comunității noas­tre.
Dumnezeu să binecuvânteze co­muna Sântămăria-Orlea!

Primar,
Oprean Dumitru-Ioan