Politica energetică este cheia sustenabilităţii

Politica energetică este cheia tranziţiei verzi, a atingerii ţintelor de reducere a emi­si­i­lor cu efect de seră şi a acţiunii împotriva schimbărilor climatice, a declarat euro­par­la­mentarul Iuliu Winkler (UDMR, Grupul PPE).
Grupul PPE din Parlamentul European susţine crearea unei Uniuni Energetice func­ţionale bazată pe doi piloni şi anume pe diversificarea resurselor de energie cu accent din ce în ce mai mare pe sursele de energie regenerabilă, respectiv pe dez­voltarea gradului de integrare a pieţei ener­getice comune a UE cu accent pe creşterea interconectivităţii transfrontaliere în do­meniul energetic”, a precizat Winkler.
Potrivit europarlamentarului UDMR, în contextul eforturilor de revenire la creşterea economică după pandemia de coronavirus, UE asigură, prin Programul de Redresare şi Rezilienţă, fonduri pentru obiectivele Uniunii Energetice, şi anume pentru decarbonizare şi tranziţia către energii regenerabile, pen­tru sporirea eficienţei energetice, pentru se­cu­ritatea energetică, dar şi pentru construc­ţia pieţei interne unice a energiei şi pentru cercetarea din domeniul energetic.
„Ţara noastră are trei mari priorităţi de urmărit la nivel european în privinţa viitoarei politici energetice comune. În primul rând, să contribuim la izolarea politicii energetice faţă de influenţele ideologice şi să salvgar­deze interesele noastre în domeniul gazelor naturale şi al energiei nucleare. Apoi, să utilizeze resursele de finanţare ale UE, in­clusiv cele din Planul de Redresare şi Rezi­lienţă, pentru investiţii majore în noile do­menii de vârf ale energiei regenerabile, cum ar fi fabricarea bateriilor şi în tehnologiile bazate pe hidrogen verde. Iar în al treilea rând, trebuie să fim foarte eficienţi în ela­borarea proiectelor aferente Programului pentru Tranziţia Justă în cazul celor două mari bazine carbonifere ale României, Valea Jiului şi Motru-Rovinari, dar şi pentru ce­lelalte regiuni defavorizate în contextul tranziţiei verzi”, a subliniat Iuliu Winkler.

*Grupul PPE este cel mai mare grup politic din Parlamentul European, cu 175 de deputaţi din toate statele membre ale UE.

 

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare