Pistă de biciclete şi trotuare amenajate pe bani europeni la Deva

19 ianuarie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Politica si administratie

Ieri a fost semnat contractul de elaborare a documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul ,,Construirea traseului pentru biciclişti pe Bulevardul Decebal, Bulevardul 22 Decembrie şi zona adiacentă” din municipiul Deva.
Valoarea totală a contractului este de 147.840 de lei. Durata contractului este de patru luni faza de proiectare şi continuă cu asistenţă tehnică din partea proiectantului pe toată durata lucrărilor de execuţie.
„Serviciile de elaborare a documen­taţiei tehnico-economice, caiete de sarcini, verificare proiect, docu­men­taţii pentru avize şi asis­tenţă tehnică din partea pro­iectan­tului vor fi realizate de Asocierea Sigma Mobility En­gineering SRL – Almer Proiect SRL lider de asociere Sigma Mobility Engineering Piteşti.
Investiţia <<Construirea tra­seu­lui pentru biciclişti pe Bule­vardul Decebal, Bulevardul 22 De­cem­brie şi zona adiacentă>> din muni­cipiul Deva este finanţată din fonduri euro­pene, prin Programul Operaţional Re­gio­nal (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4: Spri­jinirea dez­voltării urbane durabile. Investiţia include construire piste pentru biciclişti, reabili­tare/construcţii trotuare, achiziţiona­rea şi instalarea de rastele pentru parcarea bicicletelor, achiziţionarea şi instalarea de camere de supraveghere video pentru par­carea bicicletelor, achi­zi­ţionarea şi in­sta­larea sistemului de închi­riere biciclete (in­clusiv biciclete), instalarea echipamentelor pentru contorizarea nu­mă­rului de pietoni/ biciclişti care utilizează pista şi spaţiul pie­tonal nou creat, dar şi ac­ţiuni de con­ştientizare a populaţiei cu pri­vire la avantajele/bene­ficiile utilizării mo­durilor nemo­torizate de trans­port. Din ce în ce mai mult, bici­cleta nu mai este folo­sită doar în scop recreativ, ci ca mijloc de trans­port prin­cipal care aduce beneficii pe di­verse pla­nuri – reducerea traficului, mobi­litate, protejarea mediu­lui, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi nu în ultimul rând este un aliat în plus pentru o viaţă sănătoasă”,a declarat Florin Oancea (medalion) primarul municipiului reşedinţă de judeţ.

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Cupa Davis: România – Portugalia, în luna septembrie

Cupa Davis, care a adoptat în 2019 un nou format foarte controversat, va continua să evolueze începând din acest an,...

Katiuşa ar putea fi imnul sportivilor ruşi paticipanţi la Olimpiadă

Recent Ministrul rus al sportului, Oleg Matytsin (foto), a susţinut o propunere pre­zentată de Comisia sportivilor a Comite­tului Rus Olimpic...

România ar putea pierde meciurile de la Euro 2020?

În contextul pandemiei de coronavirus, desfăşurarea turneului final al Euro 2020, în 12 oraşe europene diferite e foarte dificilă. Oficialii...

Închide