Politica si administratie

Petrila: Patru noi finanțări câștigate prin PNRR

Magdalena Șerban

Recent, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), primarul orașului Petrila, Vasile Jurca, a semnat un număr de patru contracte de finanțare accesate și câștigate prin Planul Național de Re­dresare și Reziliență (PNRR), de­mer­surile investiționale având o valoare totală de 3.835.000 de lei. Prin ur­mare, se vor face noi pași majori în pro­cesul de modernizare a urbei.

 

Foarte importante pentru dezvoltarea locală și zonală

„Pe Componenta 5 – Valul Renovării, pen­tru proiectul Eficientizare ener­ge­tică a clădirilor din orașul Petrila, Etapa X, contractul de finanțare obținut are o valoare de 2.769.000 lei. Acesta presu­pune eficientizarea termică a blocului nr. 1 din strada Alexandru Sahia. Este primul bloc dintr-o serie de 30, pentru care avem depuse proiecte de finan­țare. Urmează atribuirea proiectării și, la în­ceputul anului viitor, scoaterea la li­citație pentru executarea lucrărilor”, a punctat primarul Vasile Jurca. Totodată, pe Componenta 10 – Fondul social, a­cesta a mai parafat contractele de fi­nan­­țare pentru alte trei proiecte (Ela­bo­rarea în format Geographic Infor­ma­tion System (GIS) a documentelor de ame­najare a teritoriului și de planificare urbană a orașului Petrila – cu o valoare de 305.000 lei; Elaborarea studiilor de fundamentare care stau la baza actua­lizării Planului Urbanistic General (PUG) al orașului Petrila – în cuantum de 305.000 lei și Planul urbanistic zonal (PUZ) pentru obiectivul de investiții con­struire Parc UNEX și reabilitare zone verzi din zonele 8 Martie, Alexandru Sahia, G. Enescu și Muncii – în sumă de 457.000 lei. ”Pe Com­po­nenta 10 – Fon­dul social, în zona lacului cunoscut sub denumirea UNEX se va creea un parc de agrement, prin amenajarea unei zo­ne de skatepark. Propriu-zis, va fi un loc creat special pentru skateboarding, o activitate tot mai preferată de tineri. Elementele skatepark – ului vor fi gân­dite astfel încât să fie atractive pentru orice rider și să-l determine să gă­seas­că linii creative. De ase­menea, s-a avut în vedere amenajarea unui pon­ton lac, susținerea malurilor, rea­lizarea unui ponton de lemn pentru am­bar­­ca­țiuni ușoare, sistem de iluminat architectural și ca­me­re de su­pra­ve­ghere. Ame­na­ja­rea zonei de picnic va cuprinde, pe lân­gă obiectele specifice, adică foișoare, pergole, loc pentru grătar, facilități acces, realiza­rea unui anfiteatru în aer liber pentru proiecții video, spec­tacole, etc. În ceea ce pri­vește reabilitarea spa­ți­i­lor verzi, ne-am propus să amenajăm 4 locuri de joacă pentru copii pentru două cate­gorii de vârstă, cu spațiu fitnes, pistă biciclete, panouri de că­țărare, ame­na­jarea a 2 terenuri de mini­fotbal”, a concluzionat edilul-șef din Petrila.

 

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura