Comunitate

Pestișu Mic: Anul 2021 a fost rodnic, iar 2022 se anunță bogat

Magdalena Șerban

Pentru un primar care își respectă comu­ni­tatea, e suficient ca bilanțul fiecărui an să fie unul cu realizări notabile, asta dovedind că efortul depus a fost pe măsură. La Pestișu Mic, sunt multe de spus pentru că s-au făcut multe.

Implementate cu succes
„Dacă facem referire la proiectele realizate pe parcursul anului 2021, amintesc reabi­li­tarea drumului comunal DC120, sat Nandru, demolarea clădirii ce avea destinație ca bloc de locuințe și a fost ridicată în urmă cu 36 de ani, timp în care nici un primar nu a reușit să o finalizeze, iar edificiul nu mai prezenta si­guranță, degradându-se considerabil (îi era afectată structura de rezistență). În mo­men­tul de față, în urma consultării populației, plă­nuim fie să concesionăm terenul respectiv unui investitor, pentru realizarea unui super­market, fie vizăm ca în acel areal să con­struim o școală care să ofere și program de tip After School, precum și o grădiniță cu pro­gram prelungit. Dar ar mai exista o locație între Pestiș și Josani, care s-ar preta mai bine pentru asta, suprafața fiind mult mai ge­ne­roasă, așa că e ideală pentru a amenaja in­clusiv un spațiu de joacă. Am primit ofertă pentru proiectare și vreau să mișcăm lu­crurile. În raza noastră administrativ-teri­torială sunt două firme mari ce își desfășoară activitatea, iar una dintre doleanțele an­ga­jaților este că vor să-și ducă prichindeii la grădiniță sau școală cât mai aproape de locul de muncă. Ținem cont de cerința lor. În altă ordine de idei, am reușit să instalăm un sistem de supraveghere video performant, cu identificare de număr, am dotat sediul primăriei cu calculatoare de ultimă generație (dura o veșnicie până le deschideai pe cele vechi și până răspundeau comenzilor) și am reușit să facem reparații și reabilitări tot aici”, susține Daniel Dobruțchi, primarul comunei Peștișu Mic.
„De asemenea, am executat reparații la aco­perișul școlii din Pestișu Mic, am făcut reparații și lucrări de întreținere la DC 120A Dumbrava-Cutin și DC 120D Nandru-Groș, s-au bifat decolmatări de șanțuri, am extins un proiect pilot destinat iluminatului public pe bază de lămpi solare (între Josani și Pestișu Mic), din bugetul propriu am întocmit docu­mentațiile în vederea punerii în posesie și în­mânare a titlurilor de proprietate pentru par­tea de intravilan (localităție Mânerău și Valea Nandrului), am achiziționat utilaje pentru deszăpezire, curățenie și întreținere de dru­muri, am rezolvat problema cu rețeaua de fibră optică și s-au montat trei relee GSM pentru semnalul la telefonia mobilă. Deși ope­ratorii de telefonie mobilă au obligația de a încheia contracte cu entitatea ce deține aceste relee (în cazul nostru, Digi), nu au făcut-o până la ora actuală, așa că în ianuarie vom înainta o adresă către ANCOM, pentru soluționare. Totodată, am amenajat Aven­tura Parc pe Valea Roatei, loc de diver­tis­ment pen­tru copii în special, am acordat sprijin financiar parohiilor pentru a realiza iluminatul arhitectural de la biserica ortodoxă din Nandru, reparații exterioare la lăcașul or­todox din Mânerău, sistem de încălzire cen­trală la biserica ortodoxă din Josani și achiziționare de materiale la biserica din Almașu Mic. Trei angajați din primărie, mai exact echipa care se ocupă de proiecte la nivel administrativ au fost trimiși la spe­cia­lizare și în schimb de experiență la alte pri­mării etc”, a adăugat Daniel Dobruțchi.

Vin altele. Plus noi investitori
Cât privește demersurile investiționale pentru care se dorește să se obțină finanțare nerambursabilă pe axă europeană sau gu­ver­namentală, prioritare pentru comună sunt alimentare cu apă în sistem centralizat, rețea de canalizare, rețea de distribuție și bran­șamente gaze naturale, modernizare dru­muri vicinale și drumuri de acces, mo­der­nizare drum comunal DC 120A și drum vi­ci­nal Dumbrava-Cutin, modernizare drum co­munal DC 120D Nandru-Groș, extindere grădiniță din Josani, construire școală Pestișu Mic, achiziționare de microbuze pen­tru transport local, iluminat public ecologic, creșterea eficienței energetice la sediul administrativ. „Am depus deja do­cu­men­tațiile și putem discuta de accesarea acestor proiecte în momentul când vor fi semnate con­tractele de finanțare. Dacă vorbim de cele aflate în faza de implementare, mențio­nez achiziția unei autoutilitare ce urmează să ajungă în posesia noastră (buldoexcavatorul e cumpărat și se găsește deja în curtea pri­mă­riei), amenajare teren sport, amenajare parc la Nandru, amenajare zonă de agrement a lacului din Josani, amplasarea mijloacelor de sincronizare rutieră în toată satele apar­ținătoare (am emis un regulament de cir­culație la nivel comunal, am primit aviz de la IPJ Hunedoara și vom da și hotărre de Consiliu Local deoarece am prevăzut pentru instituire niște taxe speciale legate de circulația pe drumurile comunale, su­pra­to­najul și tonajul mare ducând la stricarea străzilor noastre). Este în sprijinul cetățenilor, în primul rând. La capitolul evenimente or­ganizate, în 2021 am marcat Ziua Apicul­torului, seară de Jazz&Bluess, teatru de copii la Nandru și Josani, acțiuni cu tinerii cicliști, concurs de tenis de masă, campanii de vaccinare plus cele de donare de sânge și activități de ecologizare la Mânerău, Pestișu Mic, Josani, Nandru și Almașu Mic. Am spri­jinit înființarea unui punct gastronomic în localitatea Cutin și sperăm ca pe viitor să reușim să creăm o întreagă serie de astfel de puncte. Pe segmentul atragere de noi in­vestitori, momentan există un proiect de cinci milioane de euro ce va fi implementat la intrare în Pestișu Mic, adică o hală de pro­ducție, în primă fază fiind înființate minimum 70 de locuri de muncă. Suntem în negocieri cu două societăți mari care manifestă in­tenția de a investi pe raza comunei pentru un parc fotovoltaic, deci vom marca venituri la buget și locuri de muncă. Mai putem aminti de cinci firme care și-au mutat activele la noi, de faptul că în 2021 s-a deschis o farmacie în comună și vor urma și una veterinară și un cabinet veterinar, din 2022, iar ceea ce este foarte important e că suntem în tratative și pentru deschiderea unui cabinet stoma­to­logic. Poate că nu e chiar tot, dar cred că am cuprins esențialul. Doamne ajută să avem putere și sănătate să facem ce ne-am pro­pus. Iar pentru că suntem aproape de ce­le­bra­rea celui mai Mare Praznic religios, Nașterea Domnului, le transmit concetățenilor, cola­boratorilor, autorităților și tuturor creștinilor, gânduri bune și succes în plan personal și pro­fesional. Crăciun Binecuvântat și La Mulți Ani cu împliniri”, a încheiat primarul din Peștișu Mic.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura