Orăştioara de Sus: alocări bugetare cu mult mai mici decât nevoile comunităţii

Magdalena Şerban

Potrivit Ministerului Finanţelor Publice, în prezent, nici o unitate administrativ-teritorială din România nu se află în situaţie de criză fi­nan­ciară sa­u insolvenţă. Cu toate acestea, greu le va fi mai cu seamă primarilor care au de­marat investiţii majore, câştigate din bani europeni sau pe axă guvernamentală, efortul fiind făcut pentru comunitate. Un exemplu este cel al alesului local din Orăştioara de Sus.

Cu umerii împovăraţi
„Nevoile actuale ale populaţiei sunt tot mai mari, cerinţele cetăţenilor au luat amploare în timp, dar din nefericire, bugetul alocat pentru 2021 este unul care nu are cum să acopere ne­cesarul financiar. Banii drămuiţi de la Consiliul Judeţean Hunedoara nu ne echilibrează situaţia bugetară, suma primită fiind una mică. Suntem o comună cu o reţea de peste 50 de kilometri de drumuri, de la cele comunale, până la străzi şi uli­ţe, iar cu toate acestea, ne-am permis să alo­căm doar 20.000 de lei pentru o minimă în­tre­ţinere. Avem 25 de kilometri de drumuri în in­te­riorul satelor, 18 kilometri reprezintă drumuri de câmp (implicând vegetaţie crescută pe marginea acestora, şanţuri colmatate etc), iar 12-13 kilometri constituie drumuri comunale. La par­tea de cofinanţări de proiecte, la unele am asi­gu­rat întreaga sumă aferentă, iar la altele am par­ti­cipat cu sume parţiale, neavând de unde să onorăm cifrele finale. Însă urmează în mod cert să vedem cum ne vom descurca până la finele anului. Probabil la rectificarea bugetară care de regulă are loc în vară, vom regla măcar puţin ba­lanţa, dar deocamdată ne permitem numai să spe­răm. Amintesc, printre multe altele, de pro­iectul ce are ca obiectiv introducerea reţelei de gaz metan, dezvoltat alături de comuna Beriu, pen­tru care e mare nevoie de studiu de fezabili­tate. Având bugetul aprobat, putem trece la achi­ziţie, însă iar vorbim de bani peste bani. Uşor re­semnaţi, mer­gem mai departe, indiferent de greutăţi. Toto­dată, vom depune printr-un pro­gram de Mediu, un proiect privind eficien­ti­za­rea energetică a Şcolii Gene­rale Hadrian Daicoviciu din Orăştioara de Sus (lucrări in­te­rioare şi exte­rioare plus în­locuire acoperiş). Ne dorim din toa­te puterile să mo­der­ni­zăm cât mai multe şi să dez­voltăm comuna pe toate palierele posibile. Nu de azi pe mâine, e clar, dar lucrurile vor ră­mâne în picioare în urma noastră şi aceasta e cea mai de preţ satisfacţie, în ciuda efortului uneori dus la extrem”, a apreciat Vasile Marian Inăşescu (foto), primarul din Orăştioara de Sus. De precizat că după criza financiară din perioada 2008-2012, când a existat o tendinţă de creştere a arieratelor (plăţi restante de mai bine de 90 de zile), situaţia bugetelor locale la nivel naţional s-a menţinut la un prag corespun­ză­tor. În ultimii cinci ani, doar o comună s-a aflat în insolvenţă, timp de un an. În ultimii opt ani, doar un oraş (Aninoasa, de la noi din judeţ) şi-a declarat insolvenţa, context din care a ieşit după un an şi cinci luni. Situaţia crizelor financiare şi a insolvenţelor la nivel local este publicată lunar de Ministerul Finanţelor Publice, astfel că 2021 poate fi un indicator uşor de urmărit, într-un an care se anunţă unul de criză pentru mulţi.

… şi un gând bun
„Dincolo de neajunsuri şi probleme adminis­tra­tive, vreau să adresez cele mai frumoase urări de bine cetăţenilor comunei, hunedorenilor, co­la­boratorilor şi tuturor autorităţilor. Cred cu tărie că Dumnezeu nu dă mai mult decât poate duce un om, iar forţa cu care ne-a înzestrat Divinitatea este una însemnată, doar că noi nu ne dăm sea­ma, de cele mai multe ori. M-aş bucura ca ma­rele praznic creştin să aducă sănătate celor care au nevoie, alinare suferinzilor şi iertare nouă, creştinilor care nu odată greşim cu vorba, gândul sau fapta. Să ne revedem cu bucurie şi zâmbet pe buze, iar sărbătorile să le petrecem alături de cei dragi sufletului nostru, în linişte şi binecu­vân­tare”, a fost mesajul primarului.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare