Orăștioara de Sus: Adio, an greu!

Magdalena Șerban

Administrația publică din Orăștioara de Sus se numără printre cele greu încercate în 2022. Dar și așa, lu­cru­rile nu au scăpat de sub control. Pe ultima sută de metri, pe lângă do­leanțe, se numără și câteva bucurii.

 

Nu au uitat de sărbători și de investiții

„Ca în fiecare an, le vom da copiilor din comună (de la grădiniță și până la clasa a VIII-a) daruri specifice sărbă­to­rilor de iarnă, în cadrul serbărilor or­ga­nizate la școli, cu ocazia Crăciunului. Pe de altă parte, în contextul în care energia electrică a suferit scumpiri semnificative, am luat în calcul și acest aspect, așa că în fiecare sat am în­cercat să păstrăm decența în mon­tarea ornamentelor stradale festive. Am împodobit simbolic. De altfel, în­tregul an 2022 a fost împovărător, atât privit din punct de vedere al func­țio­nării, cât și al actului administrativ. Investițional l-aș cataloga ca fiind bun, dar a venit la pachet și cu minusuri. Impactul pandemiei și al războiului din Ucraina s-a resimțit inclusiv în anul acesta. Firmele și-au desfășurat ac­ti­vitatea cu multă dificultate, ducând lipsă de mână de lucru, prețurile au urcat extrem de mult, iar lucrările aferente proiectelor pe care le avem în derulare s-au realizat foarte greu, exis­tând multe hopuri. Cofinanțările, chel­tu­ielile neeligibile ce trebuie asigurate din bugetul local, întârzierile ce apar la lucrări, toate duc la anumite blocaje. Motivele constructorilor sunt justifi­cate, analizând situația la modul realist și obiectiv. De felul meu sunt optimist, însă trebuie să spunem lucrurilor pe nume, iar pronosticul pentru 2023 nu aș putea să-l dau, mai ales dacă iau în considerare cum a fost 2022, adică unul dintre cei mai grei ani din toate cele trei mandate de primar. Vorbind de banul public, trebuie să fim foarte echilibrați în drămuirea lui”, a arătat Vasile Marian Inăşescu (foto), primarul din Orăştioara de Sus. Edilul a mai amintit de noile investiții accesate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru care așteap­tă semnarea contractelor de finanțare. E vorba de trei proiecte cu vizează, printre altele, sistem de monitorizare video, dezvoltarea prin digitalizare și nu în ultimul rând un tronson (piste) pentru bicilete. Pitorescul zonei, înc­ă­r­cătura istorică și enormul potențial turistic pot fi observate mai cu seamă la pas ori într-o drumeție pedalată pe două roți. O altă veste bună e că taxele și impozitele locale nu vor fi majorate pentru 2023, impu­nându-se doar actua­lizarea grilei la rata inflației, în baza prevederilor legale.