ActualitateFlash

Oficial, pacientul hunedorean este mulțumit. Neoficial, nu mai poate de nervi

Sorina Popa

Sunt mulți cei care se plâng de serviciile din spitalele noastre, situația nefiind di­fe­rită în județul nostru. Și, deși pacienții care ajung din păcate prin spitale au la dis­po­ziție o aplicație, sau formulare unde pot să-și verse năduful și să spună ce nu a mers bine acolo, se pare că nu o fac. Sau o fac în mică măsură. De aceea, nu înțe­legem de ce lumea se plânge de serviciile medicale de la stat dar nu reclamă acest lucru?

Foarte mulțumiți
Pe lângă aplicația Ministerului Sănătății, SMS feedback funcționează, și fiecare pa­cient externat poate să răspundă la câteva întrebări, spitalele mai au și ele câte un chestionar de unde pot afla ce-i nemul­țu­mește pe pacienți.
De exemplu, la Spitalul municipal din Hunedoara, există un chestionar, spune ma­nagerul Radu Budae (foto), paci­en­ții fiind între­bați, prin­tre altele, dacă li s-a ce­rut șpagă, dacă și-au cumpărat medicamentele, ce impresie au avut la intra­rea în unitatea de primire?. „Ches­tionarele sunt anonime, se pun într-o cutie și noi ne analizăm la finele fiecărei luni. Au fost semnalate diferite situații, că nu a fost infirmiera la pacient, că nu e curat, dar acestea sunt într-un procent mic, 5-6 la sută”, spune managerul Radu Budae.
În raportul pe luna aprilie din acest an, se arată că din 877 de pacienți externați, 204 au completat chestionarul cu pricina. Astfel, media indi­ce­lui de satisfacție privind ser­viciile me­di­cale de la Spitalul m­unicipal din Hunedoara a fost ur­mă­toarea: ne­mul­țu­miți, 0,98 la sută, mul­țu­miți, 24,02 la sută și 75 la sută au fost foarte mul­țumiți.

Nu acoperă nimic
La Spitalul Județean de Urgență din Deva, managerul Emil Stoica susține că și aici există chestionarul de satisfacție al pa­cientului.
„Reclamații nu prea sunt. O singură dată a scris cineva că medicul s-a purtat urât. Unii pacienți reclamă și că trebuie să-și plă­tească medicamentele. În situația în care far­macia spitalului nu are ceva medica­mente, pa­ci­en­tul le poate cum­păra de la far­ma­cie, din oraş, dar aduce bo­nul și le achităm noi”, spune dr. Emil Stoica (foto), managerul spi­ta­lu­lui devean.
„Eu încurajez pacienții să scrie ce îi ne­mulțumește la mo­dul în care sunt tratați aici. Rolul meu nu este să acopăr neregulile, ci să îndrept lucrurile. Nu e normal să fie ser­vicii proaste”, a adăugat managerul Spi­talului Județean de Urgență Deva.