Comunitate

O modificare legislativă ținea pe loc 32 de elevi din comuna Lăpugiu de Jos să facă naveta la liceul din Ilia. Alarmați, părinții au dat năvală peste școala gimnazială din Ohaba

Magdalena Șerban

Părinții au protestat vineri, la Școala Gimnazială Ohaba din comuna Lăpugiu de Jos, din pricina faptului că trans­por­tul a 32 de elevi de aici către liceul din Ilia, unde frecventează cursurile, era pe­riclitat de noile prevederi legislative.

Primăria va suporta cheltuiala!
„Avem o nemulțumire din partea pă­rin­ților referitoare la transportul elevilor de liceu, care sunt transportați din comuna noastră către liceul din Ilia, într-un număr de 32 de elevi care sunt înscriși la acest liceu. Ei au făcut parte din Școala Gim­na­zială Ohaba, iar după ce și-au terminat cele 8 clase s-au îndreptat către liceul din localitatea Ilia, la o distanță de apro­xi­mativ 21 de kilometri din Ohaba, spre Deva. Părinții sunt nemulțumiți din cauza fap­tului că prin noua lege modificată cu data de 8 septembrie 2023, elevii nu mai primesc cei 200 de lei lunar de transport pentru anul în curs, așa că părinții sunt nemulțumiți deoarece elevilor nu le mai sunt puse la dispoziție microbuzele pe care noi le-am avut la Școala Gimnazială din Ohaba. Am fost la doamna inspector școlar general, am discutat cu dânsa împreună cu colegii care fac parte din Ins­pectoratul Școlar și am căzut de co­mun acord ca în continuare, cheltuiala pen­tru acest transport școlar să fie su­por­tată din bugetul primăriei, iar părinții să nu dea nici un leu pentru acest lucru. Noi încercăm să dăm o hotărâre de Consiliu Local prin care să aprobăm chel­tu­iala cu aceste microbuze și să-i trans­portăm pe elevi la liceul din Ilia. Acești elevi fac parte din comunitatea noastră și sunt copiii noștri. (…) Sper să nu fie pro­bleme asemănătoare și în alte comune”, a anunțat primarul din Lăpugiu de Jos, Alin Chiorean. Mai trebuie spus că de 7 ani, transportul acestor elevi nu a în­tâm­pinat piedici. Ei lunar primeau bani pen­tru asta, iar anual, părinții își dădeau acordul școlii pentru ca elevii să facă na­veta de la Ohaba la Ilia, cu microbuzul școlar. Acum, de când cu modificările cadrului legal, banii se alocă doar Ins­pectoratului Școlar (nu direct școlilor), iar acesta plătește unei societăți de trans­port public să efec­tueze acest serviciu. Necazul e că trenul pleacă la 5:45, iar microbuze care să plece spre Deva sunt tot în jurul aces­tei ore. Deci ar fi un calvar pentru orice copil să se trezească la 5 și să piardă atâtea ore pe drum. Prin urmare, s-a gă­sit soluția. Cu 1 octombrie 2023, ad­mi­nis­trația publică din Lăpugiu de Jos va aloca suplimentul necesar pentru a aco­peri cheltuiala cu motorina, iar trans­por­tul celor 32 de liceeni se va efectua cu cele 2 microbuze școlare existente pe raza teritorială. Din pricina situației, vineri a fost o pauză, elevii neajungând la cursuri. De precizat că la ora actuală, Lăpugiu de Jos beneficiază de 2 micro­buze școlare, iar prin de­mersul Consiliului Județean Hunedoara va mai primi un microbuz electric. Con­form edilului de aici, vor fi montate o stație de reîncărcare electrică la Ohaba și una la Lăpugiu de Sus.